ČSN 36 1050-1 (361050) Zrušená norma

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 335-1. Do normy jsou doplněna doplňující ustanovení v úvodním ustanovení, v bodech 1.1, 2.2.41, 2.2.49, 7.1, 7.2, 11.8, 16.2, 21.1, 22.1, 24.1, 25.6 a v přílohách A, B, C, J a L označená "čs.doplněk" a informační poznámky v bodech 7.14, 11.10, 14.1, 22.14, 22.34 a 25.13 označené "čs. poznámka". V této normě jsou současně zapracovány údaje z ST SEV 1110-86. Koncepce norem řady ČSN 36 1050 je řešena takto: ČSN 36 1050 část 1 (1990) (eqv IEC 335-1-1976): Všeobecné předpisy obsahující ustanovení všeobecného charakteru. ČSN 36 1050 část 2-xx (eqv IEC 335-2-xx): Zvláštní předpisy pro jednotlivé typy spotřebičů: jejich ustanovení doplňují nebo upravují odpovídající články nebo body ČSN 36 1050 část 1 (1990) (eqv IEC 335-1-1976, eqv ST SEV 1110-86). Tam, kde je v textu v těchto navazujících norem k příslušnému požadavku, zkoušce nebo vysvětlivce uvedeno "doplněk", "změna" nebo "nahrazuje se", musí se příslušné požadavky, zkušební ustanovení nebo vysvětlivky ČSN 36 1050 část 1 (1990) (eqv IEC 335-1-1976, eqv ST SEV 1110-86) příslušně změnit. Platnost jednotlivých ustanovení ČSN 36 1050 část 1 (1990) (eqv IEC 335-1-1976, eqv ST SEV 1110-86) je uvozena v navazujících přidružených normách větou: "Tento článek z ČSN 36 1050 část 1 (1990) (eqv IEC 335-1-1976, eqv ST SEV 1110-86) platí". Obecně ČSN 36 1050 část 1 (1990) (eqv IEC 335-1-1976, eqv ST SEV 1110-86) platí pouze v případě, kdy existuje pro určitý typ spotřebiče přidružená ČSN 36 1050 část 2-xx (eqv IEC 335-2-xx.) Přesto je možno tuto normu použít v případech, kdy je to vhodné, i pro spotřebiče, pro něž zatím takovéto přidružené normy neexistují a také pro spotřebiče konstruované na zcela nových principech. Tato norma platí pro elektrické tepelné spotřebiče a pro elektromechanické nebo magneticky poháněné spotřebiče pro domácnost a pro podobné účely. Tato norma se týká bezpečnosti, přičemž se bere v úvahu vliv odrušovacích zařízení nutných pro dosažení předepsaného stupně odrušení rozhlasu a televize na bezpečnost. Velmi rozsáhlá norma (115 stran) má 32 částí (kapitol) mezi nimiž stojí za pozornost např. 8 - ochrana proti úrazu elektrickým proudem, 13 - elektrická izolace, 19 - abnormální práce, 20 - stabilita a mechanická nebezpečí, 27 - ochranné spojení se zemí a 32 - záření, toxicita a podobná nebezpečí. V přílohách A až O jsou uvedeny především podrobné údaje k některým zkouškám. ČSN 36 1050 část 1 byla schválena 26.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.10.1991. Nahradila ČSN 36 1050 část 1 z 15.7.1988.

Označení ČSN 36 1050-1 (361050)
Katalogové číslo 23963
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 10. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 116 stran formátu A4
EAN kód 8590963239637
Změny a opravy UR 6.92
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004

Další příbuzné normy

ČSN EN 50636-2-100 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-107 (361050)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

ČSN EN 50636-2-91 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

ČSN EN 50636-2-92 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

ČSN EN 50636-2-94 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361050-1
  • ČSN 36 10 50-1