ICS 97.020 - Domácí hospodářství obecně

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - červenec 2014

Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů

230 Kč

ČSN EN 60335-1 (361040) - březen 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.97t, A1 4.98t, A13 4.99t, A14 8.99t, A15 1.01t, A2 8.01t, A16 1.02t, Z1 5.03t, Oprava 1 6.04t, Oprava 2 3.10t

1 987 Kč

ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 (361050) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití

440 Kč

ČSN CLC/TS 62441 (369063) - srpen 2017 aktuální vydání

Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 49 3701 (493701) - srpen 1989

Drobné dřevěné výrobky pro domácnost. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 25649-2 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč