ČSN 65 1312-3 (651312) Zrušená norma

Amoniak kapalný technický. Metody stanovení zbytku po odpaření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 6386-88. Norma obsahuje v čl.1.4, v poznámce k čl.2.2.1, v čl.2.2.1.2 a 2.3 a dílu 4 další údaje, které norma RVHP neuvádí. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 4276-1978. Tato norma určuje vážkovou metodu a objemové metody pro stanovení hmotnostního zlomku zbytku po odpaření v rozmezí od 0,01 do 1,0 %. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl.1.4 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 65 1312 část 3 byla schválena 15.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila čl. 10 a 11 v ČSN 65 1311 z 31.10.1984 a ČSN 65 4941 z 3.5.1983 v plném rozsahu.

Označení ČSN 65 1312-3 (651312)
Katalogové číslo 29972
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963299723
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 651312-3
  • ČSN 65 13 12-3