ČSN 65 1312-1 (651312) Zrušená norma

Amoniak kapalný technický. Metody odběru a úpravy vzorků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 6380-88. Norma stanoví metody odběru vzorků technického kapalného amoniaku z ocelových tlakových lahví, železničních nádržkových vozů, silničních cisternových vozidel (včetně tlakových cisteren) cisternových lodí, potrubí, dálkovodů a ze zásobníků ke stanovení: vody, oleje, železa, chloridů a oxidu uhličitého, dále zbytku po odpaření. Konečně stanoví i metody úpravy zkušebních vzorků před zkoušením. Normalizované metody jsou podrobně popsány. V čl.1.7 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 65 1312 část 1 byla schválena 15.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila čl. 8 v ČSN 65 1311 z 31.10.1984.

Označení ČSN 65 1312-1 (651312)
Katalogové číslo 29970
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963299709
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 651312-1
  • ČSN 65 13 12-1