ČSN 84 7104 (847104) Zrušená norma

Lékařská zařízení. Horkovzdušné sterilizátory. Všeobecné technické požadavky a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví základní parametry, technické požadavky a metody zkoušení horkovzdušných sterilizátorů. Platí pro typy horkovzdušných sterilizátorů zavedených do výroby po nabytí účinnosti této normy. Typy sterilizátorů, které byly zavedeny do výroby před tímto datem, je možno vyrábět do 31.12.1994. V poměrně stručné normě jsou stanoveny jen základní technické a zkušební požadavky. Řada ustanovení má bezpečnostnětechnický charakter, zejména s ohledem na elektrickou bezpečnost. V čl. 27 se požaduje, aby hluk sterilizátorů byl v souladu s hodnotami, uvedenými v příloze k vyhl. č. 13/1977 Sb. a dále hodnoty hluku byly uvedeny v technických podmínkách konkretního typu sterilizátoru. V čl. 62 je pak uvedeno, že hladina hluku se zjišťuje podle ČSN 01 1606. ČSN 84 7104 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.2.1991. Nahradila ČSN 84 7104 z 7.10.1976. Spolu s ON 84 7105 z 1.10.1987 nahrazuje v plném rozsahu i ČSN 84 7103 z 7.10.1975.

Označení ČSN 84 7104 (847104)
Katalogové číslo 31844
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 2. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963318448
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
Tato norma nahradila ČSN 84 7103 (847103) z prosince 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 84 71 04
  • ČSN 847104
  • ČSN 84 71 04 : 1990
  • ČSN 847104:1990
  • ČSN 84 7104:1990