ICS 11.080 - Sterilizace a dezinfekce

ČSN EN 12347 (831033) - duben 1999

Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů

230 Kč