ČSN 27 7012 (277012) Zrušená norma

Stavební, zemní stroje a rýpadla. Provoz a údržba. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví technická opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany majetku při provozu, preventivní údržbě a opravách následujících zemních strojů a rýpadel: lopatová rýpadla (včetně mikrorýpadel, malorýpadel a velkorýpadel) a jejich základních a přídavných pracovních zařízení, včetně zdvihacích zařízení (vytvořených výměnou za rýpací zařízení) a pracovních zařízení k manipulaci s břemeny (ČSN 27 7009), dále lopatové nakladače včetně nosičů s lopatovým či jiným pracovním zařízení (ON 27 8221, ON 27 8222), dále stroje pro dokončovací zemní práce, univerzální zemní stroje (nakladač - rýpadlo, dozor - rýpadlo), včetně přídavných zařízení (ON 27 8908), dále kolesová rýpadla, kolesové nakladače, korečková rýpadla s výkonností nižší než 630 m3.h-1, dále dózery včetně rozrývačů a navijáků, grejdry samojízdné, tažené, včetně elevátorových grejdrů, skrejpry, válce, rýhovače a meliorační hlubiče, a konečně pojízdné pracovní stroje, včetně traktorů, zemědělských a lesnických strojů a automobilů vybavených přídavným rýpadlovým, nakladačovým nebo dozerovým zařízením. U strojů, které nejsou samojízdné se vztahují ustanovení této normy na celou soupravu, včetně tažného nebo nosného vozidla či stroje. Norma platí rovněž pro stroje ovládáné dálkově z místa mimo stroj, pro tyto stroje se však nevztahují ta ustanovení normy, která nelze analogicky pro odchylné konstrukční provedení splnit. Norma platí i pro dovážené stroje. Norma neplatí pro plovoucí bagry, velkostroje (kolesová rýpadla, korečková rýpadla s teoretickou výkonností vyšší než 630 m3.h-1). V patnácti kapitolách normy jsou stanoveny např. požadavky na používání strojů, provozní dokumentaci, příslušenství, výstroj a výbavu, zakázané činnosti, zásady bezpečnosti provozu strojů a další. V kapitole o příslušenství jsou v čl.7.4 normalizovány požadavky na hlasitost zvukových výstražných znamení, která musí převyšovat hladinu hluku stroje alespoň o 10 dB(A). Při součinnosti více strojů musí být hladina hlasitosti houkačky v rozmezí 93 - 104 dB(A). Technickou bezpečností provozu strojů se zabývá zejména čl. 14.1, většinou formou odkazů na obecně závazné právní předpisy ČÚBP a SÚBP. (V podrobnostech viz přílohu normy.) ČSN 27 7012 byla schválena 4.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 27 7012 z 9.4.1975.
"Změnou 1)-6/1993" se s účinností od 1.10.1993 mění v normě text čl.3.1.3.
"Změnou 2)-2/1994" se s účinností od 1.3.1994 mění v normě text čl. 14.1 a 15.7.
"Změnou 3)-2/1994" se s účinností od 1.3.1994 mění v normě text čl.7.20.
"Změnou 4)-1/1994" se s účinností od 1.3.1994 mění v normě text inf. přílohy, body 1 a 2, nahrazuje novým zněním.
"Změnou 5)-10/1993" se s účinností od 1.2.1994 mění v normě text čl. 15.7.
"Změnou 6)-4/1994" se s účinností od 1.5.1994 provádějí drobné úpravy odkazů na některé technické normy.
"Změnou 7)-7/1994" se s účinností od 1.8.1994 provádějí další drobné úpravy odkazů na některé technické normy.
"Změnou 8)-5/1995", která byla vydána v červnu 1995, se ruší změny 1)-6/1993, 2)-2/1994, 3)-2/1994, 4)-1/1994 a 5)-10/1993 a články dotčené těmito změnami se nahrazují novým zněním.

Označení ČSN 27 7012 (277012)
Katalogové číslo 23118
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A5
EAN kód 8590963231181
Změny a opravy Z6 4.94, Z7 7.94, Z8 5.95t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 70 12
  • ČSN 277012
  • ČSN 27 70 12 : 1990
  • ČSN 277012:1990
  • ČSN 27 7012:1990