ČSN 35 6583 (356583) Zrušená norma

Zařízení pro kontrolu neutronového toku pro řízení a ochranu jaderných reaktorů. Všeobecné technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6633-89. Do normy je doplněno v čl.8.3 doplňující ustanovení označené jako "čs. doplněk", které se týká postupu u ST SEV, který nebyl v ČSFR zaveden. Norma platí pro zařízení na kontrolu neutronového toku jaderných plášťových energetických reaktorů. Jsou normalizovány zejména funkční požadavky, požadavky na spolehlivost, odolnost proti činitelům vnějšího prostředí, požadavky na bezpečnost a konečně i na "ergonomiku a technickou estetiku". Podmínky jsou stanoveny jen zcela obecným (proklamativním) způsobem, jako, např. "technické prostředky...musí být instalovány...s přihlédnutím k psychickým a fyzickým možnostem operátota". ČSN 35 6583 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991.

Označení ČSN 35 6583 (356583)
Katalogové číslo 23783
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963237831
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 65 83
  • ČSN 356583
  • ČSN 35 65 83 : 1990
  • ČSN 356583:1990
  • ČSN 35 6583:1990