Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.280 - Radiační ochrana

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
99428

ČSN EN ISO 361 (018015) - květen 2016

Základní značka pro ionizující záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
84657

ČSN EN 50505 (050695) - únor 2010

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t


Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
84551

ČSN EN 50444 (050696) - prosinec 2009 aktuální vydání

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy

550 Kč vč. DPH
72866

ČSN EN 60325 (356566) - květen 2005

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV)

440 Kč vč. DPH
82863

ČSN EN 60861 (356567) - únor 2009

Zařízené pro monitorování radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
98001

ČSN EN 60846-1 (356569) - červenec 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
505364

ČSN EN 60846-2 (356569) - říjen 2018

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření - Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
74074

ČSN EN 60761-1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč vč. DPH
74075

ČSN EN 60761-2 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

340 Kč vč. DPH
74077

ČSN EN 60761-5 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

230 Kč vč. DPH
69128

ČSN IEC 60761-3 (356584) - duben 2004

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.05t


262 Kč vč. DPH
69129

ČSN IEC 60761-4 (356584) - duben 2004

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.05t


262 Kč vč. DPH
503627

ČSN EN 61577-2 (356590) - březen 2018

Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 2: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro 222Rn a 220Rn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
99434

ČSN EN 62484 (356591) - červenec 2016

Přístroje radiační ochrany - Portálové monitory založené na spektroskopii použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
99433

ČSN EN 62534 (356592) - červenec 2016

Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro neutronovou detekci radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
73789

ČSN EN 61005 (356605) - září 2005

Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.17t


Norma bude zrušena k 14. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
503490

ČSN EN 61005 ed. 2 (356605) - říjen 2017 aktuální vydání

Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
80146

ČSN EN 61098 (356619) - březen 2008

Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob

550 Kč vč. DPH
65607

ČSN IEC 61562 (356655) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Přenosné přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách

340 Kč vč. DPH
65606

ČSN IEC 61563 (356656) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama v potravinách

340 Kč vč. DPH
65752

ČSN IEC 61584 (356657) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu

340 Kč vč. DPH
80288

ČSN EN 62022 (356666) - duben 2008

Instalované monitory ke kontrole a detekci zářičů gama obsažených v recyklovatelných a/nebo nerecyklovatelných materiálech přepravovaných vozidly

340 Kč vč. DPH
77586

ČSN EN 61582 (356671) - leden 2007

Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení

570 Kč vč. DPH
94241

ČSN EN 61526 ed. 2 (356672) - prosinec 2013 aktuální vydání

Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
500044

ČSN EN 62387 (356674) - leden 2017

Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
500026

ČSN EN 62533 (356676) - listopad 2016

Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro fotonovou detekci radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501598

ČSN EN 62694 (356678) - červenec 2017

Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501595

ČSN EN 62618 (356679) - červenec 2017

Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97505

ČSN EN 61331-1 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

340 Kč vč. DPH
97507

ČSN EN 61331-2 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule

230 Kč vč. DPH
97509

ČSN EN 61331-3 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů

340 Kč vč. DPH
91356

ČSN EN 61217 ed. 2 (364766) - říjen 2012 aktuální vydání

Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
82057

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.14t, Oprava 1 4.16t, A11 10.17t


710 Kč vč. DPH
98312

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.16t, Oprava 1 4.19t


495 Kč vč. DPH
96618

ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750) - duben 2015

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t


790 Kč vč. DPH
73398

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (367750) - červen 2005 aktuální vydání

Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.07t, Z1 9.08t, A2 6.11t


962 Kč vč. DPH
78914

ČSN EN 60825-4 ed. 2 (367750) - červenec 2007 aktuální vydání

Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.09t, A2 1.12t


905 Kč vč. DPH
86941

ČSN EN 50364 ed. 2 (367904) - říjen 2010

Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t


Norma bude zrušena k 9. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
505663

ČSN EN 50364 ed. 3 (367904) - září 2018

Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

190 Kč vč. DPH
67532

ČSN EN 50384 (367907) - leden 2004

Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Pracovníci

190 Kč vč. DPH
67534

ČSN EN 50385 (367908) - leden 2004

Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Obyvatelstvo

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 24. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
73431

ČSN EN 62226-2-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč vč. DPH
77463

ČSN EN 50420 (367913) - prosinec 2006

Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)

340 Kč vč. DPH
77609

ČSN EN 50421 (367914) - leden 2007

Výrobková norma pro prokazování shody osamocených rozhlasových vysílačů s referenčními úrovněmi nebo základními omezeními při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (30 MHz až 40 GHz)

190 Kč vč. DPH
83777

ČSN EN 50413 (367917) - srpen 2009

Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t


565 Kč vč. DPH
87518

ČSN EN 50519 (367921) - únor 2011

Hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím z průmyslových zařízení pro indukční ohřev

230 Kč vč. DPH
502549

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně

350 Kč vč. DPH
503899

ČSN EN 62232 (367927) - březen 2018

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
505466

ČSN EN 50664 (367929) - srpen 2018

Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ

190 Kč vč. DPH
505465

ČSN EN 50665 (367930) - srpen 2018

Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

190 Kč vč. DPH
99395

ČSN EN ISO 3925 (404014) - květen 2016

Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97079

ČSN EN ISO 2919 (404300) - červen 2015

Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
97592

ČSN ISO 9978 (404302) - červen 2015

Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Metody zkoušení těsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
504107

ČSN EN ISO 29661 (404303) - duben 2018

Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504106

ČSN EN ISO 19238 (404304) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504105

ČSN EN ISO 17099 (404305) - duben 2018

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504104

ČSN EN ISO 20553 (404306) - duben 2018

Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504103

ČSN EN ISO 15382 (404307) - duben 2018

Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504102

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - duben 2018

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504101

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - duben 2018

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504096

ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - duben 2018

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506643

ČSN EN ISO 28057 (404310) - duben 2019

Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
74983

ČSN 73 0601 (730601) - únor 2006

Ochrana staveb proti radonu z podloží

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

440 Kč vč. DPH
508311

ČSN 73 0601 (730601) - září 2019 nové vydání

Ochrana staveb proti radonu z podloží

440 Kč vč. DPH
74984

ČSN 73 0602 (730602) - únor 2006

Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
508310

ČSN 73 0602 (730602) - září 2019 nové vydání

Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

230 Kč vč. DPH
98823

ČSN EN ISO 10704 (757609) - únor 2016

Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503396

ČSN EN ISO 9697 (757616) - prosinec 2017

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88906

ČSN EN ISO 9698 (757635) - září 2011

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t


405 Kč vč. DPH
80752

ČSN ISO 14442 (757743) - duben 2008

Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou

230 Kč vč. DPH
86867

ČSN EN 421 (832386) - listopad 2010 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
86184

ČSN EN 12254 (832491) - srpen 2010 aktuální vydání

Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.12t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč vč. DPH
506932

ČSN EN 1073-1 +A1 (832832) - únor 2019 nové vydání

Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty

350 Kč vč. DPH
66355

ČSN EN 1073-2 (832832) - únor 2003

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi

230 Kč vč. DPH
82516

ČSN EN 12198-1 +A1 (833260) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady

350 Kč vč. DPH
82517

ČSN EN 12198-2 +A1 (833260) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření

230 Kč vč. DPH
82525

ČSN EN 12198-3 +A1 (833260) - leden 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním

230 Kč vč. DPH