ČSN 18 0023 (180023) Zrušená norma

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Všeobecné požadavky na spolehlivost a metody zkoušek spolehlivosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6127-87. Do normy jsou doplněna v úvodním ustanovení a v čl.1.11 a 5.10.5.1 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk". Platí pro prostředky měření a řízení technologických procesů a stanovuje nomenklaturu ukazatelů spolehlivosti podle ČSN 01 0606, požadavky na ukazatele spolehlivosti, charakteristiky plánů zkoušek podle ČSN 01 0643, klasifikaci a základní ustanovení o metodách zkoušek spolehlivosti výrobků. Termíny a definice základních pojmů z oblasti spolehlivosti odpovídají ČSN 01 0102. ČSN 18 0023 byla schválena 4.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 18 0021 z 27.1.1983 a ČSN 18 0022 z 27.1.1983.

Označení ČSN 18 0023 (180023)
Katalogové číslo 25301
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963253015
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 18 00 23
  • ČSN 180023
  • ČSN 18 00 23 : 1990
  • ČSN 180023:1990
  • ČSN 18 0023:1990