Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z listopadu 1997

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
26144

ČSN ISO 2145 (010184) - listopad 1997

Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

125 Kč vč. DPH
26282

ČSN ISO 11095 (010237) - listopad 1997

Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů

350 Kč vč. DPH
26262

ČSN ISO 11463 (038146) - listopad 1997

Koroze kovů a slitin - Hodnocení bodové koroze

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.08t


262 Kč vč. DPH
26638

ČSN 05 5370/změna Z2 (055370) - listopad 1997

Zváranie. Zváracie drôty na zváranie ocelí pod tavivom a na elektrotroskové zváranie. Technické predpisy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26584

ČSN EN 61064 (080064) - listopad 1997

Přejímací zkoušky parních turbín - Systémy regulace otáček

350 Kč vč. DPH
26161

ČSN EN 61116 (085017) - listopad 1997

Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren

440 Kč vč. DPH
26252

ČSN ISO 9974-3 (119388) - listopad 1997

Spoje pro všeobecné použití a hydrauliku - Otvory a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s kovovým těsněním (typ B)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.01t


222 Kč vč. DPH
26254

ČSN ISO 10973 (270075) - listopad 1997

Jeřáby - Příručka náhradních dílů

190 Kč vč. DPH
26642

ČSN 28 0101 (280101) - listopad 1997

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

230 Kč vč. DPH
26160

ČSN EN 2909 (313361) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Samojistné dvanáctihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, FE-PA92HT (A286) postříbřené. Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26545

ČSN EN 3380 (313510) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Pojistné kroužky. Technické specifikace

190 Kč vč. DPH
26408

ČSN EN 2259 (317111) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Silikonová pryž (VMQ). Tvrdost 50 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26409

ČSN EN 2260 (317112) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Silikonová pryž (VMQ). Tvrdost 60 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26410

ČSN EN 2261 (317113) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Silikonová pryž (VMQ). Tvrdost 70IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26411

ČSN EN 2262 (317114) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Silikonová pryž (VMQ/PVMQ) s vysokou pevností k natržení. Tvrdost 50 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26412

ČSN EN 2428 (317121) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 50 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26413

ČSN EN 2429 (317122) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 60 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26414

ČSN EN 2430 (317123) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 70 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26415

ČSN EN 2431 (317124) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 80 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26416

ČSN EN 2432 (317125) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 90 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26407

ČSN EN 2104 (317130) - listopad 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Akrolonitril. Butadienová pryž (NBR). Tvrdost 40 IHRD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
22461

ČSN EN 60870-5-4 (334650) - listopad 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků

340 Kč vč. DPH
26217

ČSN IEC 667-2 +A1 (346513) - listopad 1997

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

230 Kč vč. DPH
50723

ČSN EN 60893-3-1/změna A1 (346572) - listopad 1997

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Typy desek z technických vrstvených hmot (IEC 893-3-1:1992)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
25567

ČSN 35 4040/změna Z1 (354040) - listopad 1997

Konstrukční součástky pro elektroniku. Zakončení hřídelů ovládacích částí pro elektroniku. Typy a základní rozměry

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22464

ČSN EN 60931-2 (358203) - listopad 1997

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška trvanlivosti a destrukční zkouška

190 Kč vč. DPH
22469

ČSN EN 60931-2/změna Z1 (358203) - listopad 1997

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 000V včetně - Část 2: Zkouška trvanlivosti a destrukční zkouška

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
51050

ČSN EN 190101 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované obvody TTL - Řady 54, 64, 74, 84

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
51053

ČSN EN 190102 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54S, 64S, 74S, 84S

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
51051

ČSN EN 190103 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované nízkovýkonové Schottkyho obvody TTL - Řady 54LS, 64LS, 74LS, 84LS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
51052

ČSN EN 190106 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Zdokonalené nízkovýkonové číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54ALS, 74ALS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
51045

ČSN EN 190107 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Rychlé číslicové integrované obvody TTL - Řady 54F, 74F

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
51046

ČSN EN 190108 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Zdokonalené číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54AS, 74AS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
51047

ČSN EN 190109 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované obvody HC MOS - Řady HC/HCT/HCU

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
51044

ČSN EN 190110 (358751) - listopad 1997

Vzorová předmětová specifikace: Číslicové integrované obvody - mikroprocesory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
25568

ČSN 35 8797-1 IEC 747-1/změna Z3 (358797) - listopad 1997

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
50127

ČSN EN 61229 (359720) - listopad 1997

Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.99t, A2 4.03t, Oprava 1 8.07t


620 Kč vč. DPH
26288

ČSN ISO/IEC 11557 (369329) - listopad 1997

Informační technologie - Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS-DC používající pásky délky 60 m a 90 m

125 Kč vč. DPH
26281

ČSN 39 5401 (395401) - listopad 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo - Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně

340 Kč vč. DPH
26359

ČSN EN 10027-2/změna Z1 (420012) - listopad 1997

Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26368

ČSN 46 2520-11 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 11: Stanovení dusičnanů metodou iontové kapalinové chromatografie

125 Kč vč. DPH
26369

ČSN 46 2520-13 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 13: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou EBC

125 Kč vč. DPH
26370

ČSN 46 2520-14 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 14: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou MEBAK

125 Kč vč. DPH
26371

ČSN 46 2520-15 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 15: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele

125 Kč vč. DPH
26373

ČSN 46 2520-17 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 17: Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou vysokofrekvenční kapalinové chromatografie (HPLC)

125 Kč vč. DPH
26374

ČSN 46 2520-18 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 18: Stanovení hořkých látek ve chmelu metodou EBC

125 Kč vč. DPH
26375

ČSN 46 2520-19 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 19: Stanovení těžkosti chmele

65 Kč vč. DPH
26376

ČSN 46 2520-20 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 20: Varná zkouška chmele

125 Kč vč. DPH
26377

ČSN 46 2520-21 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 21: Stanovení hořkých látek v lupulinu

125 Kč vč. DPH
26379

ČSN 46 2520-23 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 23: Stanovení tříslovin

65 Kč vč. DPH
26389

ČSN 46 3030/změna Z1 (463030) - listopad 1997

Ovoce čerstvé. Bobulové ovoce a lesní plody

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26390

ČSN 46 3030/změna Z2 (463030) - listopad 1997

Ovoce čerstvé. Bobulové ovoce a lesní plody

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26393

ČSN 46 3032 (463032) - listopad 1997

Borůvky

125 Kč vč. DPH
26394

ČSN 46 3033 (463033) - listopad 1997

Maliny

125 Kč vč. DPH
26395

ČSN 46 3063 (463063) - listopad 1997

Fíky čerstvé

125 Kč vč. DPH
26391

ČSN 46 3064/změna Z2 (463064) - listopad 1997

Čerstvé jižní plody. Ostatní plody tropů a subtropů. (Avokado, kiwi, mango, tomel)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26402

ČSN 46 3069 (463069) - listopad 1997

Mango

125 Kč vč. DPH
50807

ČSN EN 717-3 (490163) - listopad 1997

Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou

230 Kč vč. DPH
26652

ČSN EN 1128 (492641) - listopad 1997 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem

190 Kč vč. DPH
21995

ČSN ISO 7960 (496150) - listopad 1997

Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem - Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje

945 Kč vč. DPH
26267

ČSN EN ISO 4119 (500239) - listopad 1997 aktuální vydání

Vlákniny - Stanovení koncentrace vodolátky

125 Kč vč. DPH
26355

ČSN 50 0342/změna Z1 (500342) - listopad 1997

Vlnitá lepenka. Metóda určenia pevnosti v tlaku na hranu (ECT)

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26232

ČSN EN 1376 +AC (560040) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení sacharinu ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda

190 Kč vč. DPH
26233

ČSN EN 1377 +AC (560041) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení acesulfanu K ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda

190 Kč vč. DPH
26234

ČSN EN 1378 +AC (560042) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aspartamu ve stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč vč. DPH
26235

ČSN EN 1379 +AC (560043) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení cyklamátu a sacharinu v tekutých stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč vč. DPH
26345

ČSN 56 9149/změna Z1 (569149) - listopad 1997

Zmrazené předsmažené bramborové hranolky

32 Kč vč. DPH
26231

ČSN ISO 3103 (580420) - listopad 1997

Čaj - Příprava nálevu pro senzorické hodnocení

125 Kč vč. DPH
26230

ČSN ISO 7751/změna Z1 (635219) - listopad 1997

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku ke jmenovitému pracovnímu tlaku

Změna byla zrušena k 1. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26191

ČSN EN 637 +AC (643130) - listopad 1997 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek gravimetrickou metodou

125 Kč vč. DPH
26285

ČSN EN 1053 (643134) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Termoplastické potrubní systémy pro beztlakové použití - Stanovení vodotěsnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 31. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

157 Kč vč. DPH
26286

ČSN EN 1054 (643135) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Termoplastové potrubní systémy pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 31. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
26405

ČSN EN 1228 (643148) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč vč. DPH
26406

ČSN EN 1229 (643149) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky a tvarovky z termosetů (GRP) - Stanovení nepropustnosti stěny krátkodobým vnitřním přetlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
26192

ČSN EN 238 (656188) - listopad 1997 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení benzenu infračervenou spektrometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.04t


315 Kč vč. DPH
26296

ČSN ISO 10348 (666823) - listopad 1997

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra

340 Kč vč. DPH
26186

ČSN EN ISO 787-10 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 10: Stanovení hustoty - Pykometrická metoda

190 Kč vč. DPH
26181

ČSN EN ISO 787-2 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105° Celsia

125 Kč vč. DPH
26183

ČSN EN ISO 787-5 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 5: Stanovení spotřeby oleje

125 Kč vč. DPH
26200

ČSN EN ISO 862 (681100) - listopad 1997 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Slovník

550 Kč vč. DPH
26199

ČSN 68 1505/změna Z1 (681505) - listopad 1997

Zubní pasty. Metody zkoušení a společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26260

ČSN 70 0540-2/změna Z1 (700540) - listopad 1997

Sklo, sklokeramika, keramika, porcelán. Stanovení olova a kadmia ve výluhu ze spotřebních předmětů. Část 2: Mezní hodnoty

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26256

ČSN EN 1388-1 (700541) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t


370 Kč vč. DPH
26257

ČSN EN 1388-2 (700542) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t


370 Kč vč. DPH
26259

ČSN 70 8005/změna Z2 (708005) - listopad 1997

Užitkové sklo. Společná ustanovení

32 Kč vč. DPH
26237

ČSN 72 0100/změna Z2 (720100) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26238

ČSN 72 0103/změna Z2 (720103) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení ztráty žíháním

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26239

ČSN 72 0105-1/změna Z1 (720105) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26240

ČSN 72 0109-3/změna Z2 (720109) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26241

ČSN 72 0110-5/změna Z2 (720110) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu železitého fotometricky s 1,10-fenantrolinem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26242

ČSN 72 0112-1/změna Z2 (720112) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s peroxidem vodíku

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26243

ČSN 72 0112-3/změna Z1 (720112) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s diantipyrilmetanem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26244

ČSN 72 0113-2/změna Z1 (720113) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26245

ČSN 72 0113-3/změna Z1 (720113) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26246

ČSN 72 0114-2/změna Z1 (720114) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26247

ČSN 72 0114-3/změna Z1 (720114) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení obsahu oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26248

ČSN 72 0119-1/změna Z1 (720119) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu sodného metodou plamenové fotometrie

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26249

ČSN 72 0120/změna Z1 (720120) - listopad 1997

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu draselného metodou plamenové fotometrie

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26250

ČSN EN 459-2/Oprava 2 (722201) - listopad 1997

Stavební vápno. Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26205

ČSN EN 492/AC (723401) - listopad 1997

Vláknocementové střešní desky a tvarovky. Technické požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26204

ČSN EN 494/AC (723402) - listopad 1997

Vláknocementové vlnité střešní desky a tvarovky. Technické požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26585

ČSN 73 0540-1/změna Z1 (730540) - listopad 1997

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26586

ČSN 73 0540-2/změna Z1 (730540) - listopad 1997

Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26587

ČSN 73 0540-3/změna Z1 (730540) - listopad 1997

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26588

ČSN 73 0540-4/změna Z1 (730540) - listopad 1997

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26202

ČSN EN ISO 9251 (730552) - listopad 1997

Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

125 Kč vč. DPH
26008

ČSN 73 0580-2/změna Z1 (730580) - listopad 1997

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26589

ČSN 73 3610/změna Z1 (733610) - listopad 1997

Klampiarske práce stavebné

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26511

ČSN EN 1233 (757425) - listopad 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie

190 Kč vč. DPH
50468

ČSN EN ISO 8351-2 (770216) - listopad 1997 aktuální vydání

Obaly - Metoda specifikace pro pytle - Část 2: Plastové pytle

190 Kč vč. DPH
26365

ČSN EN ISO 105-X02 (800130) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část XO2: Stálobarevnost při karbonizaci: kyselinou sírovou

125 Kč vč. DPH
26363

ČSN EN ISO 105-S01 (800161) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část SO1: Stálobarevnost při vulkanizaci: horkým vzduchem

125 Kč vč. DPH
26422

ČSN EN ISO 105-S02 (800162) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S02: Stálobarevnost při vulkanizaci: chloridem sirným

125 Kč vč. DPH
26367

ČSN EN ISO 105-X09 (800181) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X09: Stálobarevnost ve formaldehydu

125 Kč vč. DPH
26421

ČSN EN ISO 105-X01 (800182) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část XO1: Stálobarevnost při karbonizaci: chloridem hlinitým

125 Kč vč. DPH
26364

ČSN EN ISO 105-S03 (800183) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část SO3: Stálobarevnost při vulkanizaci: přímou parou

125 Kč vč. DPH
50659

ČSN ETS 300 415 ed. 2 (871513) - listopad 1997

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Názvy a definice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50617

ČSN ETS 300 132-2 ed. 1 (872006) - listopad 1997

Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 12.97t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč vč. DPH
50244

ČSN ETS 300 056/změna A1 (873505) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Popis služby

32 Kč vč. DPH
50246

ČSN ETS 300 201/změna A1 (873553) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - doplňková služba. Popis služby

32 Kč vč. DPH
50247

ČSN ETS 300 202/změna A1 (873554) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Odklon volání (CD) - doplňková služba. Popis služby

32 Kč vč. DPH
50618

ČSN ETS 300 298-1 ed. 2 (873563) - listopad 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Část 1: Funkční charakteristiky ATM v B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50619

ČSN ETS 300 298-2 ed. 2 (873563) - listopad 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Část 2: Specifikace vrstvy ATM v B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50221

ČSN ETS 300 052-3 ed. 1 (877005) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50223

ČSN ETS 300 058-3 ed. 1 (877009) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50224

ČSN ETS 300 061-3 ed. 1 (877011) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50231

ČSN ETS 300 064-1 ed. 2 (877013) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50228

ČSN ETS 300 064-3 ed. 1 (877013) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50233

ČSN ETS 300 092-3 ed. 1 (877015) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50234

ČSN ETS 300 093-3 ed. 1 (877016) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50235

ČSN ETS 300 097-3 ed. 1 (877018) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50248

ČSN ETS 300 207-3 ed. 1 (877059) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
50249

ČSN ETS 300 207-5 ed. 1 (877059) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
50252

ČSN ETS 300 369-3 ed. 1 (877077) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
50253

ČSN ETS 300 369-5 ed. 1 (877077) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50250

ČSN ETS 300 359-3 ed. 1 (877081) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
50251

ČSN ETS 300 359-5 ed. 1 (877081) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50254

ČSN ETS 300 660 ed. 1 (877097) - listopad 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Synchronizační a koordinační funkce (SCF) pro poskytování služby OSI se spojením (OSI CONS) v prostředí ISDN - specifikace SCF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50236

ČSN ETS 300 662-2 ed. 1 (877101) - listopad 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50237

ČSN ETS 300 663-2 ed. 1 (877102) - listopad 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50661

ČSN ETS 300 010-2 ed. 1 (878501) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní propojovací zařízení pro přístupové rychlosti 2 048 kbit/s a propojovací rychlosti 64 a n x 64 kbit/s - Část 2: Aspekty správy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50662

ČSN ETS 300 371 ed. 2 (878517) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM). Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
50666

ČSN ETS 300 463 ed. 1 (878530) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Požadavky na pasivní optické přístupové sítě (OAN) poskytující služby do kapacity přenašeče 2 Mbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
50667

ČSN ETS 300 484 ed. 1 (878531) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Informační model synchronní digitální hierarchie (DSH) - Funkce dohledu na spojení (dohled na spojení vyššího/nižšího řádu (HCS/LCS)) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50663

ČSN ETS 300 461-1 ed. 1 (878533) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Flexibilní multiplexní zařízení (FM) - Část 1: Nosné funkce, funkce sdruženého rozhraní 2 048 kbit/s, funkce přítokového rozhraní a zvláštní funkce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
26258

ČSN 94 5050/změna Z3 (945050) - listopad 1997

Smaltované povrchy. Zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.