ČSN EN ISO 8178-1 (090868) Zrušená norma

Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 1: Měření plynných emisí a emisí částic výfukových plynů na zkušebním stanovišti

ČSN EN ISO 8178-1 Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 1: Měření plynných emisí a emisí částic výfukových plynů na zkušebním stanovišti
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8178-1:1996. Evropská norma EN ISO 8178-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8178-1: 1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část ČSN EN ISO 8178-1 specifikuje metody měření a vyhodnocení plynných emisí a emisí částic výfukových plynů u pístových spalovacích motorů (RIC motory). Norma platí pro měření na zkušebním stanovišti při ustálených podmínkách, které jsou nezbytné k určení hodnot každé škodlivé složky výfukových plynů. Pro různá použití motoru platí různé kombinace zatížení motoru a otáček (viz /ČSN/ EN ISO 8178-4). Tato část (ČSN) EN ISO 8178-1 platí pro spalovací motory pro mobilní , přenosné a stacionární použití, kromě motorů, které jsou především konstruovány pro použití u silničních motorových vozidel. Tato část (ČSN) EN ISO 8178 smí být také používána i u motorů, např. zemních strojů, strojů pro výrobu elektrické energie a jiná použití. Ačkoliv je tato část (ČSN) EN ISO 8178 určena pro motory, které nejsou používány u silničních motorových vozidel jsou mnohá základní ustanovení pro měření plynných emisí a emisí částic identická s požadavky pro silniční motorová vozidla, takže norma může být používána i pro tyto účely. Velmi rozsáhlá norma (cca 100 stran) obsahuje dále kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Symboly a zkratky, kapitolu 5 - Podmínky zkoušky, kapitolu 6 - Zkušební paliva, kapitolu 7 - Měřicí zařízení a měřené parametry, kapitolu 8 - Kalibrace přístrojů pro analýzu, kapitolu 9 - Kalibrace systému pro měření částic, kapitolu 10 - Provozní podmínky (zkušební cykly), kapitolu 11 - Průběh zkoušky, kapitolu 12 - Vyhodnocení údajů plynných emisí a emisí částic, kapitolu 13 - Výpočet plynných emisí, kapitolu 14 - Výpočet emisí částic, kapitolu 15 - Zjišťování koncentrace plynných emisí, kapitolu 16 - Zjišťování koncentrace částic. Dále má norma informativní přílohy A, E a F a normativní přílohy B, C, D a ZA. Podle normy lze měřit CO, CO2, O2 NOx a uhlovodíky, jako hlavní složky výfukových plynů a dále čpavek, methan, formaldehyd a methanol. ČSN EN ISO 8178-1 (09 0868) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN ISO 8178-1 (090868)
Katalogové číslo 50590
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963505909
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)