1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 09 - SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ

Zobrazit obsah třídy 9 - Spalovací motory pístové

ČSN EN 1679-1 +A1 (090001) - září 2011 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory

340 Kč

ČSN 09 0011 (090011) - červenec 1978

Spalovací motory. Veličiny, jednotky a značky pro spalovací motory

440 Kč

ČSN 09 0022 (090022) - leden 1972

Spalovací motory. Názvosloví pístových spalovacích motorů. Druhy motorů

450 Kč

ČSN 09 0772 (090772) - srpen 1969

Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.71, Zb 4.73, Zc 12.76t, Zd 3.88, Z5 11.92

415 Kč

ČSN EN 1834-1 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

350 Kč

ČSN EN 1834-2 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

340 Kč

ČSN EN 1834-3 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

340 Kč

ČSN 09 0851 (090851) - duben 1975

Spalovací motory. Charakteristiky naftových motorů

230 Kč

ČSN 09 0862 (090862) - květen 1980

Hlučnost pístových spalovacích motorů. Metodika měření a vyhodnocování hluku

340 Kč

ČSN 09 7306-1 (097306) - duben 1975

Vstřikovací zařízení vznětových motorů. Vstřikovací soupravy. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79t, Zb 2.86

262 Kč

ČSN EN ISO 11102-1 (097701) - duben 2010 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky

190 Kč

ČSN EN ISO 11102-2 (097701) - říjen 2009 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí

190 Kč

ČSN EN ISO 14314 (097703) - březen 2010 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky

190 Kč