ČSN EN 791 (277991) Zrušená norma

Vrtné soupravy - Bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 791:1995. Evropská norma EN 791:1995 má status české technické normy. Touto normou jsou řešena významná rizika, která se vztahují na mechanizované vrtné soupravy, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných jejich výrobcem. V normě jsou specifikovány požadavky bezpečnosti, které se vztahují na projekt, výrobu, provoz a údržbu. Tato norma platí pro vrtné soupravy určené k povrchovému a podzemnímu vrtání při stavbě tunelů, v důlním a stavebním průmyslu a vrtání vodních studní. Tato norma se vztahuje rovněž na výztužná zařízení. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a opatření, kapitolu 6 - Ověření bezpečnostních požadavků/opatření, kapitolu 7 - Návod k používání a dále normativní Přílohu A, B, C, D, informativní Přílohu E s mnoha značkami a přílohu F. Jde o velmi rozsáhlou bezpečnostně technickou normu, která - bohužel - v textu na mnoha místech směšuje pojem "nebezpečnost" a "riziko". Za pozornost stojí zejména kapitola 4, kde jsou vyjmenována rizika (mnohde je náležitější "nebezpečí", nebo "nebezpečnost"), jimiž se dále zabývá. Jsou to: Mechanická rizika (tj. ve smyslu normy: Vtažení nebo zachycení, Vystříknutí vysokotlaké tekutiny, Vymrštění částí, Padající předměty, Ztráta stability, Uklouznutí, zakopnutí a pád). Elektrická rizika (tj. ve smyslu normy: Elektrický kontakt přímý nebo nepřímý). Tepelná rizika (tj. ve smyslu normy: Horké a studené povrchy). Rizika vytvářená hlukem. Rizika vytvářená vibracemi. Rizika vytvářená materiály a látkami zpracovávanými, používanými nebo vylučovanými (tj. ve smyslu normy: Škodlivý prach a výfukové emise, Vymrštění materiálu z vrtáku, Riziko požáru). Rizika vytvářená zanedbáním ergonomických zásad (tj. ve smyslu normy: Osvětlení, Výhled). Rizika způsobená poruchou dodávky energie, poruchou částí strojního zařízení a jinými funkčními poruchami (tj. ve smyslu normy: Porucha dodávky energie, Porucha ovládacích soustav, Neočekávaná ztráta stability stroje, Poruchy brzd, Poruchy válečkových/článkových řetězů). Rizika způsobená ztrátou a nesprávným umístěním bezpečnostních opatření a prostředků (tj. ve smyslu normy: Všechny druhy ochranných krytů, Bezpečnostní zařízení, Spouštěcí a zastavovací zařízení, Bezpečnostní značky a přívěsné štítky, Všechny druhy informací, Zařízení pro odpojení dodávky energie, Zařízení pro nouzová zastavení a bezpečnostní zařízení, Prostředky pro vkládání a vyjímání zpracovaných kusů (obrobků)). Pokud jde o problematiku rizik, viz též přílohu D, která se vztahuje na rizika, vyskytující se v různých pracovních režimech vrtných souprav. ČSN EN 791 (27 7991) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 791 (277991)
Katalogové číslo 26173
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963261737
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
a nahrazena ČSN EN 791 +A1 (277991)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)