ČSN 75 6261 (756261) Zrušená norma

Dešťové nádrže

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provozování dešťových nádrží na stokových sítích měst a obcí jednotných a oddílných soustav a na dešťových stokových sítích průmyslových závodů či dopravních staveb. Norma navazuje na ČSN 75 6101. Norma neplatí pro záchytné nádrže na splaškové stokové síti oddílné soustavy za účelem vyrovnání maximálních přítoků splaškových odpadních vod do malých čistíren odpadních vod (do 350 EO) nebo před kapacitně nevyhovujícími úseky splaškové stokové sítě. Předmětem normy nejsou separátory na stokové síti.

Označení ČSN 75 6261 (756261)
Katalogové číslo 26617
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963266176
Změny a opravy opr. 1.98
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN 75 6261 (756261)
Tato norma nahradila ČSN 75 6261 (756261) z února 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 62 61
  • ČSN 756261
  • ČSN 75 62 61 : 1997
  • ČSN 756261:1997
  • ČSN 75 6261:1997