ČSN EN 996 (277996) Zrušená norma

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 996:1995. Evropská norma EN 996:1995 má status české technické normy. V této normě jsou specifikovány bezpečnostní požadavky na soupravy pro pilotovací práce, která je vhodná k použití pro následující účely: a) stavba základů, stěn z jílových kaší nebo opěrných zdí, za použití pilot nebo jiných elementů, které se vyznačují podélným tvarem, b) odstraňování pilot, c) instalace odvodňovacích nebo injektážních dílů. Materiál piloty může být ( stavební) dřevo, beton (prefabrikovaný nebo zhotovený na místě) nebo ocel (trubky nebo válcované profily). Kromě toho piloty mohou být takového provedení, že vzájemně do sebe zapadají, čímž se umožní spojení sousedních pilot dohromady. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 5 - Návod k používání, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků, normativní Přílohu A, B, C, D, a informativní Přílohu E a F. Rozsáhlá norma pojednává v kapitole 4 o nejrůznějších nebezpečích resp. z nich vznikajících rizicích. Poznámka: opět jsou směšovány pojmy "nebezpečí" a "riziko". Zmiňuje se i o některých hygienických problémech. Konkrétně např. v čl.4.2 Ergonomie uvádí: "Souprava pro pilotovací práce musí být projektována v souladu s ergonomickými zásadami k předcházení únavě a stresu strojníka a dalšího (obsluhujícího) personálu. Musí být vzata do úvahy skutečnost, že strojníci mohou mít oblečeny tlusté rukavice, těžkou obuv a jiné osobní ochranné prostředky. Návod jak řešit tuto problematiku je uveden v (ČSN) EN 23411 a (ČSN) EN ISO 6682." Nebo dále v čl.4.27 - Hluk v kabině strojníka uvádí: "Hladina akustického tlaku hluku, který vzniká v důsledku činnosti spalovacího motoru (spalovacích motorů) nosného stroje soupravy pro pilotovací práce uvnitř kabiny pro strojníka v případě strojů vybavených kabinou se musí měřit podle (ČSN) ISO 6394: 1985 při úplných provozních podmínkách pro nosný stroj, tzn. spalovací motor při normálních provozních otáčkách, stav bez zatížení. Dosažitelná hodnota tohoto hluku je 85 dBA." Konečně v čl.4.28 - Vibrace uvádí: "Vibrace působí na celé tělo strojníka nebo pracující osoby (pracujících osob) během zapouštění piloty musí být vyhodnoceny podle (ČSN) ISO 2631-1: 1985 a (ČSN) ISO 2631-3: 1985 a musí splnit alespoŇ hodnoty "hranice snížené výkonosti vlivem únavy", které jsou uvedeny v (ČSN) ISO 2631-1:1985 nebo "hranice závažné nepohody", které jsou uvedeny v (ČSN) ISO 2631-3:1985. Za pozornost stojí i normalizovaný obsah návodu k používání a příloha A se seznamem významných rizik a příloha E s podrobnějšími požadavky na bezpečnost pro penetrační a injektážní zařízení. ČSN EN 996 (27 7996) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 996 (277996)
Katalogové číslo 26174
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963261744
Změny a opravy A1 10.99t, Oprava 1 8.00t, A2 9.04t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
a nahrazena ČSN EN 996 +A3 (277996)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)