ČSN EN 996 +A3 (277996) Zrušená norma

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 996 +A3 Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 996+A3

V této normě jsou specifikovány bezpečnostní požadavky na soupravu pro pilotovací práce, která je vhodná k použití pro následující účely:
a) stavba základů, stěn z jílových kaší nebo opěrných zdí, za použití pilot nebo jiných elementů, které se vyznačují podélným tvarem;
b) odstraňování pilot;
c) instalace odvodňovacích nebo injektážních dílů.
Materiál piloty může být (stavební) dřevo, beton (prefabrikovaný nebo zhotovený na místě) nebo ocel (trubky nebo válcované profily). Kromě toho piloty mohou být takového provedení, že vzájemně do sebe zapadají, čímž se umožní spojení sousedních pilot dohromady.
Touto evropskou normou jsou řešena veškerá významná nebezpečí, která jsou relevantní pro soupravy pro práci s pilotami, pokud tyto soupravy jsou použity podle svého určení a za podmínek, které předpokládá jejich výrobce (viz přílohu A), které jsou přidruženy k následujícím činnostem a stavům:
- přeprava soupravy;
- sestavení a demontáž soupravy;
- souprava v provozu a mimo provoz;
- přemístění soupravy mezi místy jednotlivých pilot;
- uskladnění soupravy.
V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k odstranění nebo snížení rizik, která vznikají v důsledku významných nebezpečí.

Označení ČSN EN 996 +A3 (277996)
Katalogové číslo 84290
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2009
Datum účinnosti 1. 11. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963842905
Norma byla zrušena k 1. 1. 2015
a nahrazena ČSN EN 16228-1 (277991), ČSN EN 16228-2 (277991), ČSN EN 16228-3 (277991), ČSN EN 16228-4 (277991), ČSN EN 16228-5 (277991), ČSN EN 16228-6 (277991), ČSN EN 16228-7 (277991)
Tato norma nahradila ČSN EN 996 (277996) z listopadu 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)