ČSN EN 16228-1 (277991)

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 16228-1 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje společné požadavky na bezpečnost vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb.
Část 1 této evropské normy se zabývá významnými nebezpečími společnými pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb (viz příloha A), když jsou používána, jak je předpokládáno, a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti zařízení (doprava, montáž, demontáž, zařízení v provozu a mimo provoz, údržba, přesun na stavbě, uskladnění, vyřazení z provozu a sešrotování).
POZNÁMKA 1: Požadavky stanovené v této části normy jsou společné pro dvě nebo více skupin vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb.
Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky pro všechny typy vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb a je určený pro použití ve spojení s částmi 2 až 7. Tyto části pro specifické stroje neopakují požadavky z části 1, ale doplňují nebo upravují požadavky pro typ vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb, jehož se to týká.
Pro víceúčelová strojní zařízení jsou použity části normy, které zahrnují zvláštní funkce a používání např. pro vrtnou soupravu, jež je využita také jako pilotovací souprava, se použijí příslušné požadavky z EN 16228-1, EN 16228-2 a EN 16228-4.
Následující stroje jsou z předmětu této normy vyloučeny:
- tunelovací stroje, bezštítové stroje pro vrtání tunelů a vrtací stroje pro vrtání šachet do horniny bez soutyčí podle prEN 16191;
- dovrchní vrtací stroje;
- vrtací soupravy používané v průmyslu těžby nafty a plynu.
POZNÁMKA 2: Tato evropská norma nepokrývá zvláštní požadavky pro námořní použití.
Jestliže je vrtací zařízení nebo zařízení pro zakládání staveb v pevném uspořádání, které není určeno k rozdělení, sestaveno s použitím nosné části stroje ze základny zařízení pro zemní práce, zemědělského zařízení nebo jeřábu, potom musí tato kompletní souprava vyhovovat požadavkům této normy pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb.
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb v rámci předmětu normy EN 16228, částí 1 až 6 mohou zahrnovat vyměnitelné přídavné zařízení v rámci předmětu normy EN 16228-7 buď jako integrální část své konstrukce, nebo jako výměnné vestavěné zařízení.
Jestliže se předpokládá použití vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb v prostředí s nebezpečím výbuchu, bude potřeba splnit dodatečné požadavky, které nejsou předmětem této normy.

Označení ČSN EN 16228-1 (277991)
Katalogové číslo 96495
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 140 stran formátu A4
EAN kód 8590963964959
Tato norma nahradila ČSN EN 791 +A1 (277991) z října 2009
ČSN EN 996 +A3 (277996) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16228-2 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

ČSN EN 16228-3 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

ČSN EN 16228-4 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

ČSN EN 16228-5 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

ČSN EN 16228-6 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

ČSN EN 16228-7 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení