ČSN EN 16228-4 (277991)

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

ČSN EN 16228-4 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se zabývá společně s částí 1 všemi významnými nebezpečími pro zakládací zařízení, když je používáno za předpokladu a za podmínek nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti stroje (viz kapitola 4).
Požadavky této části jsou doplňující ke společným požadavkům uvedeným v EN 16228-1:2014.
Tento dokument neopakuje požadavky z EN 16228-1:2014, ale přidává nebo nahrazuje požadavky pro použití zakládacího zařízení.
Obecný termín "zakládací zařízení" zahrnuje v tomto dokumentu několik odlišných typů strojů používaných pro instalaci a/nebo vytahování pomocí vrtání (stroje s krouticím momentem větším než 35 kN m), beranění, vibrování, zatlačování, tahání nebo kombinací technologií, nebo jinou metodou:
- podélných základových prvků;
- zlepšování zemin pomocí technologií vibrování nebo soil-mixing;
- vertikálních drénů.
POZNÁMKA: Některá zakládací zařízení mohou mít přídavnou rotační hlavu s krouticím momentem menším než 35 kN m pro předvrtávací účely. Toto zařízení je touto normou pokryto.
Zařízení s jednou nebo více z následujících vlastností nejsou zahrnuta do této normy, ale jsou obsažena v EN 16228-2:
- stroje, které mají krouticí moment hlavní rotační hlavy menší než 35 kN m;
- stroje, které mohou vrtat ve více směrech;
- stroje, u kterých je obvykle zapotřebí přidávat a odstraňovat tyče nebo těžní a vrtací nástroje atd. během procesu instalace/vytahování.
Proces zakládacích technologií obvykle zahrnuje instalaci délkových prvků, jako jsou betonové piloty, ocelové profily, roury a štětovnice, injekční prvky, jako trubky a hadice, a výpažnice pro betonáž in situ.

Označení ČSN EN 16228-4 (277991)
Katalogové číslo 96498
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963964980
Tato norma nahradila ČSN EN 791 +A1 (277991) z října 2009
ČSN EN 996 +A3 (277996) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16228-1 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 16228-2 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

ČSN EN 16228-3 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

ČSN EN 16228-5 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

ČSN EN 16228-6 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

ČSN EN 16228-7 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení