ČSN EN 16228-6 (277991)

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

ČSN EN 16228-6 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se zabývá společně s částí 1 veškerým významným nebezpečím pro zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže, když jsou používána podle předpokladu a za podmínek nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti stroje (viz kapitola 4).
Požadavky této části normy jsou doplňující ke společným požadavkům uvedeným v EN 16228-1:2014.
Tento dokument neopakuje požadavky z EN 16228-1:2014, ale přidává nebo nahrazuje požadavky pro použití zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže.
Soupravy pro vrtání, vibrování, beranění pilot, které se používají k přípravě otvorů pro tyto účely, jsou uvedeny v EN 16228-2:2014 a/nebo EN 16228-4:2014.
Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže je používáno k přípravě, přesunu a použití injektážních materiálů používaných buď pro:
- zlepšení podmínek základové půdy, nebo
- vyplnění dutin, např. okolo pilot nebo zemních kotev.
Zařízení je představováno celým zařízením a instalacemi, provozovanými s ručním nebo elektrickým, pneumatickým, mechanickým nebo hydraulickým pohonem, nezbytným pro následující:
- míchání, skladování, měření a čerpání látek (cementové suspenze, malty nebo chemických látek/směsí);
- tryskací, zálivkové a injektážní postupy (v/do podloží) s nízkým, středním nebo vysokým tlakem nebo podtlakovými systémy;
- všechny typy tlakových a otěru odolných injektážních hadic, armatury, rychlospojky se závitovým nebo hadicovým spojem, kulové ventily a pružné potrubí;
- všechny ovládací systémy, elektrické nebo mechanické tlakové a průtokové zapisovače, pro monitoring injektáže;
- veškeré tryskací, zálivkové a injektážní příslušenství, jako jsou speciální nástroje, jehly, tyče, nátrubky, obturátory, zadržovací svěry a svidříkové háky.

Označení ČSN EN 16228-6 (277991)
Katalogové číslo 96500
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963965000
Tato norma nahradila ČSN EN 791 +A1 (277991) z října 2009
ČSN EN 996 +A3 (277996) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16228-1 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 16228-2 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

ČSN EN 16228-3 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

ČSN EN 16228-4 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

ČSN EN 16228-5 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

ČSN EN 16228-7 (277991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení