ČSN EN 786 (470615) Zrušená norma

Zahradní stroje - Elektrické vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené nebo v ruce držené - Mechanická bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 786:1996. Evropská norma EN 786:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky a jejich zkoušení pro provedení a konstrukci elektrických vyžínačů trávy a začišťovačů okrajů trávníků ručně vedených nebo v ruce držených se žacími prvky tj. s nekovovou (nekovovými) žací (žacími) strunou (strunami) nebo nekovovým volně otočným žacím listem, u kterých kinetická energie nepřekračuje 10 J, a které používá stojící obsluha převážně k sečení trávy. Tato norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vznikají při používání těchto strojů. Kromě toho norma stanoví ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce. Tato norma neplatí pro: a) lištové typy vyžínačů trávy a začišťovače okrajů trávníků s žacím ústrojím jiným, než je uvedeno výše, b) vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků s vlastním pohonem, c) vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků, u kterých vzdálenost mezi ovládáním žacího ústrojí a žací hlavou není alespoň 600 mm. Tato norma neobsahuje elektrická hlediska vyžínačů trávy a začišťovače okrajů trávníků s elektrickým pohonem. Seznam závazných rizik, na která se vztahuje tato norma je uveden v příloze A. V příloze A jsou uvedena také rizika, která nebyla dosud vzata v úvahu. Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této normě vzata v úvahu. Tato evropská norma platí pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 5 - Informace k používání, a jak už bylo zmíněno, normativní Přílohu A s dvěma tabulkami, a to seznam rizik a seznam rizik při jízdě, dále normativní Přílohu B a informativní Přílohu C se značkami pro práci se strojem. Za zmínku stojí to, že kapitola 4 obsahuje popis ochrany jen proti mechanickým rizikům. Osnova návodu k používání podle kapitoly 6 zahrnuje jak požadavky na správné používání, tak na montáž, údržbu apod. Navíc v úvodu požaduje, aby návod k obsluze obsahoval tento text: Výstraha: "Při používání stroje musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. V zájmu bezpečnosti vlastní osoby i osob okolo stojících přečíst si tyto informace před uvedením do provozu. Uschovat tyto informace na bezpečném místě i pro pozdější používání." ČSN EN 786 (47 0615) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 786 (470615)
Katalogové číslo 26348
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963263489
Změny a opravy A1 4.02t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN 786 +A2 (470615)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)