ČSN ISO 12482-1 (270040) Zrušená norma

Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 12482-1 Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 12482-1:1995. (ČSN) ISO 12482 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 4: Výložníkové jeřáby a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Účelem této prvé části (ČSN) ISO 12482 je: - zajistit, aby byly zabezpečeny projektované omezující podmínky zamýšleného použití jeřábu, - definovat postupy, které budou provedeny, pokud je jeřáb již provozován delší období a je nutné naplnit tyto omezující podmínky a zajistit tak nové období bezpečné činnosti. Popis je dán zvláštním posouzením požadovaného sledování stavu jeřábu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zvláštní posouzení, kapitolu 5 - Odpovědnost za zvláštní posouzení, kapitolu 6 - Odpovědnost uživatele/vlastníka, kapitolu 7 - Kritéria pro zvláštní posouzení, kapitolu 8 - Záznamy uživatele/vlastníka a kapitolu 9 - Protokol o zvláštním posouzení. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A s ustanovení pro posouzení sériových zdvihadel. ČSN ISO 12482-1 (27 0040) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN ISO 12482-1 (270040)
Katalogové číslo 26253
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963262536
Změny a opravy Z1 5.98t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 12482 (270040)
Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu