ČSN EN 60517 (357190) Zrušená norma

Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na plynem izolované kovově kryté rozváděče vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud pro napětí 72,5 kV a vyšší a pro provozní kmitočty do 60 Hz včetně, jejichž izolaci tvoří alespoň z části izolační plyn jiný než vzduch o atmosférickém tlaku. Pro účely této normy je výraz "rozváděč" použit ve významu "plynem izolovaný kovově krytý rozváděč".
Rozváděče odpovídající této normě sestávají z jednotlivých částí konstruovaných pro přímé spojení mezi sebou a schopných správné funkce pouze v této sestavě.
Norma doplňuje a mění, pokud je to nutné, jiné normy platné pro jednotlivé součásti tvořící plynem izolovaný kovově krytý rozváděč. Pokud není stanoveno jinak, je plynem izolovaný kovově krytý rozváděč určen pro práci za normálních pracovních podmínek.

Označení ČSN EN 60517 (357190)
Katalogové číslo 22463
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963224633
Změny a opravy Z1 7.98t, A11 8.00t, Z2 11.04t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2007
a nahrazena ČSN EN 62271-203 (357190)
Tato norma nahradila ČSN 35 7190 (357190) z prosince 1989
ČSN IEC 517 (357190) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)