ČSN IEC 605-3-6 (010644) Zrušená norma

Zkoušky bezporuchovosti zařízení - Část 3: Doporučené zkušební podmínky - Oddíl 6: Zkušební cyklus 6: Přenosná zařízení pro vnější použití - Nízký stupeň simulace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V tomto oddílu IEC 605-3 se popisují doporučené zkušební podmínky, na které jsou odkazy v článku 8.4 normy IEC 605-1. Zkušební podmínky popsané v tomto oddíle jsou použitelné u přenosných zařízení pro vnější použití, která jsou v provozu pouze ve stacionární poloze v klimatických podmínkách náležejících do klimatické skupiny popisované v IEC 721-2-1 jako "mírná". Stupeň simulace je nízký.
Zkušební cyklus popsaný v této normě není určen k tomu, aby nahradil zkoušky pro jiné účely, jako jsou kvalifikační zkoušky, funkční zkoušky, zkoušky vlivu prostředí a zkoušky určené k ověření schopnosti přežít nebo fungovat v extrémních podmínkách skladování, přepravy a použití.

Označení ČSN IEC 605-3-6 (010644)
Katalogové číslo 26645
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963266459
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 605-2 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

ČSN IEC 60605-4 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

ČSN IEC 60605-6 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch