ČSN EN 50088 +A1 (361338) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických hraček

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 50088:1996 včetně její změny A1:1996. Tato norma se zabývá bezpečností elektrických hraček. Platí také pro elektrické konstrukční stavebnice a elektrické funkční hračky. Tato norma platí také pro hračky používající elektrickou energii pro činnosti jiné, než je základní funkce hračky. Pokud je obal, ve kterém je hračka prodávána, určen také ke hraní, považuje se za součást hračky. Pro nebezpečí jiná než způsobená elektřinou platí (ČSN) EN 71. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné podmínky pro zkoušky, kapitolu 6 - Výběr zkoušek, kapitolu 7 - Značení a pokyny, kapitolu 8 - Příkon, kapitolu 9 - Oteplení a abnormální činnost, kapitolu 10 - Elektrická pevnost při pracovní teplotě, kapitolu 11 - Odolnost proti mokru, kapitolu 12 - Elektrická pevnost při pokojové teplotě, kapitolu 13 - Mechanická pevnost, kapitolu 14 - Konstrukce, kapitolu 15 - Ochrana přívodů a vodičů, kapitolu 16 - Součástky, kapitolu 17 - Šrouby a spoje kapitolu 18 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, kapitolu 19 - Odolnost proti teplu a ohni, kapitolu 20 - Toxicita a podobná nebezpečí. V této kapitole je uvedeno: "Hračky nesmějí být zdrojem toxického nebo podobného nebezpečí." Tato vlastnost se ověřuje podle (ČSN) EN 71-3. Tento požadavek se nevztahuje na baterie. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B normativní Přílohu C, informativní Přílohu D a normativní Přílohu E, F, a G. ČSN EN 50088 + A1 (36 1338) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 50088 +A1 (361338)
Katalogové číslo 50412
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963504124
Změny a opravy A2 12.98t, Oprava 1 9.02t, A3 3.03t, Z1 1.06t, A4 5.06t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2008
a nahrazena ČSN EN 62115 (361338)
Tato norma nahradila ČSN 36 1338 (361338) z prosince 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)