ČSN 36 1338 (361338) Zrušená norma

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Hračky na malé bezpečné napätie do 24 V. Požiadavky na bezpečnosť a metódy skúšok

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro elektrická zařízení hraček na malé bezpečné jednosměrné i střídavé napětí do 24 V, používané v bytech i venku, určené pro zábavu a výuku dětí ve věku od 5 do 14 let a doplňuje ČSN 94 3094. (Jako příklady takových hraček norma uvádí jeřáby, šicí stroje, sporáky, vařiče, parní stroje, železnice, auta apod.) Hračky, na které platí tato norma jsou z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem spotřebiči III. třídy. Tato norma neplatí pro hračky připojované přímo na elektrickou síť, hračky s vestavěným bezpečnostním ochranným transformátorem, hračky na bezpečné napětí vyšší než 24 V, řemeslné nářadí, elektrické varhany a pro hračky pro zábavní podniky a lunaparky. Norma se musí používat společně s ČSN 36 1050 část 1. ČSN 36 1338 představuje - jak je to u norem této skupiny obvyklé - v podstatě jen odchylky od citované normy kmenové v celkem 32 kapitolách a přílohách A - O. Poměrně stručně jsou normalizovány všeobecné požadavky (i na zkoušky), dále jmenovité hodnoty a třídění, rozběh, příkon a proud, odrušení rozhlasu a televize, odolnost proti vlhkosti, ochrana proti přetížení, stabilita a mechanické nebezpečí, a pak prakticky všechny kapitoly 25 - 32. Bez jakéhokoliv rozšíření je kapitola o ochraně před úrazem elektrickým proudem (kap. 8) a také kapitola "záření, toxicita a podobná nebezpečí" (kap. 32), kde v plném rozsahu platí ČSN 36 1050, část 1. (Pouze v kap. 32 je uvedeno v čl. 32.1, že "pokud jde o zdravotní neškodnost, platí ČSN 94 3094".) Stejně tak prakticky beze změn jsou všechny přílohy. Podrobněji je normalizováno značení (kap. 7), požadavky na oteplení (kap. 11), elektrická izolace (kap. 13), požadavky na abnormální práci (kap.19) a požadavky na konstrukci (kap. 22). ČSN 36 1338 byla schválena 21.12.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1990.

Označení ČSN 36 1338 (361338)
Katalogové číslo 27010
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963270104
Norma byla zrušena k 1. 12. 1997
a nahrazena ČSN EN 50088 +A1 (361338)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 13 38
  • ČSN 361338
  • ČSN 36 13 38 : 1989
  • ČSN 361338:1989
  • ČSN 36 1338:1989