ČSN 46 3088 (463088) Zrušená norma

Mandle sladké ve skořápce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s UN/ECE STANDARD DF-05:1991. Norma platí pro mandle sladké ve skořápce odrůd (kultivarů) Prunus amygdalus L., (Prunus communis), zbavené oplodí a určené k přímé spotřebě. V kapitole 2 - Znaky jakosti norma požaduje, že mandle sladké ve skořápce musí být sklizeny v plné zralosti. Skořápka musí být zdravá, čistá, celá, bez klejotoku, suchá, bez zbytků oplodí a jiných příměsí. Skořápka nesmí být černá. Jádro musí být sladké, zdravé a zejména bez stop poškození škůdci, bez hmyzu a ostatních živých škůdců. Mandle sladké musí být v takovém stavu, aby snesly přepravu a manipulaci a mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti. Smějí obsahovat nejvýše 9 % vody. Norma stanovuje 2 třídy jakosti. V dalších kapitolách jsou normalizovány dovolené odchylky, způsob obchodní úpravy a označování. ČSN 46 3088 byla vydána v listopadu 1997. Nahradila tabulku 3 a část IV ČSN 56 8189 z 24.2.1967. Tím pozbývá platnosti ČSN 56 8189 z 24.2.1967 v celém rozsahu.

Označení ČSN 46 3088 (463088)
Katalogové číslo 26397
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963263977
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Tato norma nahradila ČSN 56 8189 (568189) z června 1967
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 88
  • ČSN 463088
  • ČSN 46 30 88 : 1997
  • ČSN 463088:1997
  • ČSN 46 3088:1997