ČSN IEC 300-3-3 (010690) Zrušená norma

Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití - Oddíl 3: Analýza nákladů životního cyklu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V tomto oddílu IEC 300-3 se poskytuje všeobecný úvod ke koncepci analýzy nákladů životního cyklu. Ačkoliv náklady životního cyklu sestávají z mnoha položek, které k těmto nákladům přispívají, v této normě se zvlášť zdůrazňují náklady spojené se spolehlivostí výrobku. Tato norma je určena pro všeobecné použití jak u zákazníků (uživatelů), tak u dodavatelů výrobků. Vysvětluje se v ní účel a význam analýzy nákladů životního cyklu a naznačují se v hrubých obrysech použité všeobecné přístupy. Pro usnadnění plánování projektu a programu jsou v ní též uvedeny typické prvky životního cyklu.
V normě se poskytuje obecný návod pro provádění analýzy životního cyklu včetně vypracování modelu nákladů životního cyklu.

Označení ČSN IEC 300-3-3 (010690)
Katalogové číslo 26644
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963266442
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
a nahrazena ČSN EN 60300-3-3 (010690)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

ČSN EN 60300-3-11 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-14 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-15 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

ČSN EN 60300-3-16 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-4 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

ČSN IEC 60300-3-1 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

ČSN IEC 60300-3-10 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

ČSN IEC 60300-3-5 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů