ČSN ISO 6668 (581321) Zrušená norma

Zelená káva - Příprava vzorků pro senzorické hodnocení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 6668:1991. Norma stanovuje metodu pro pražení zelené kávy a přípravu nápoje z mletého vzorku kávy pro senzorické hodnocení. Poznámka: 1. Senzorické hodnocení, které bude prováděno po této přípravě může být použito pro rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí dodávky kávy v závislosti na dohodách zúčastněných stran. Obecně vyžaduje vzorek světlé pražení pro stanovení vad a střední pražení pro posouzení vůně, chuti a barvy.2. Nápoj, připravený ve shodě s touto normou, může být použit nejen pro kontrolu jakosti, ale též pro porovnávání různých vzorků. V tomto případě je třeba zachovávat shodný postup pro každý ze vzorků. Stručná norma definuje i přístroje, používané k přípravě vzorků a postup úpravy vzorků a z nich připravených nápojů. Z toho je patrno, že také stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, resp. postupy, vedoucí k přípravě vzorků pro zjišťování (ověřování) jakosti senzorickým hodnocením. ČSN ISO 6668 (58 1321) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN ISO 6668 (581321)
Katalogové číslo 26236
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963262369
Norma byla zrušena k 1. 12. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)