ČSN ISO 10767-1 (110035) Zrušená norma

Hydraulika - Stanovení hladin tlakového vlnění v systémech a komponentách - Část 1: Přesné metody pro čerpadla

ČSN ISO 10767-1 Hydraulika - Stanovení hladin tlakového vlnění v systémech a komponentách - Část 1: Přesné metody pro čerpadla
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 10767-1:1996. (ČSN) ISO 10767 se skládá z následujících částí: Část 1: Přesné metody pro čerpadla, Část 2: Zjednodušené metody pro čerpadla a Část 3: Metody pro motory. Tato první část normy (ČSN) ISO 10767 stanoví postup pro hodnocení zdroje průtokového kmitání, impedance zdroje a hladin tlakového kmitání způsobovaného objemovým čerpadlem. Hodnotí se: a) amplituda zdroje průtokového kmitání, v litrech za sekundu, v deseti samostatných harmonických frekvencích čerpadla, b) amplituda impedance zdroje, [(N.s)/m5], a fáze, ve stupních, v deseti samostatných harmonických frekvencích čerpadla, c) amplituda anechoického tlakového kmitání, v barech, v deseti samostatných harmonických frekvencích čerpadla, d) střední hodnota anechoického tlakového kmitání, v barech, e) trvalá amplituda akustického tlakového kmitání, v barech, v deseti samostatných harmonických frekvencích čerpadla, f) střední hodnota akustického tlakového kmitání, v barech. Tuto část normy (ČSN) ISO 10767 lze použít pro všechny typy objemových čerpadel pracujících za konstantních podmínek bez ohledu na velikost, za předpokladu, že čerpací frekvence leží mezi 50 Hz a 400 Hz. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Přístrojové vybavení, kapitolu 4 - Montáž čerpadla, kapitolu 5 - Podmínky zkoušky, kapitolu 6 - Zkouška vybavení, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Zkušební práva a kapitolu 9 - Prohlášení o shodě (s odkazem na tuto část ČSN) ISO 10767). Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, a informativní Přílohy B a C. ČSN ISO 10767-1 (11 035) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN ISO 10767-1 (110035)
Katalogové číslo 26280
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963262802
Norma byla zrušena k 1. 6. 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)