ČSN ISO 1087 (010501) Zrušená norma

Terminologie - Slovník

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 1087:1990. Stanoví základní slovní zásobu pro oblast terminologie a jejího praktického využití. Je použitelná pro veškerou terminologickou činnost na národní i mezinárodní úrovni. Česky, anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno cca 125 hesel. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Jazyk a realita, kapitola 3 - Pojem, kapitola 4 - Definice, kapitola 5 - Terminologie, kapitola 6 - Slovní zásoba , kapitola 7 - Terminologická práce s pomocí výpočetní techniky, Kapitola 8 - Teoretické základy a praktické aplikace. Konečně norma obsahuje Abecední rejstříky, Český, Anglický a Francouzský. ČSN ISO 1087 (01 0501) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN ISO 1087 (010501)
Katalogové číslo 26158
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963261584
Norma byla zrušena k 1. 1. 2003
a nahrazena ČSN ISO 1087-2 (010501)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)