ČSN ISO/IEC 7811-2 (369731) Zrušená norma

Identifikační karty - Záznamová technika - Část 2: Magnetický proužek s nízkou koercitivitou

ČSN ISO/IEC 7811-2 Identifikační karty - Záznamová technika - Část 2: Magnetický proužek s nízkou koercitivitou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Soubor norem ISO/IEC 7811 sestává z následujících částí, pod společným názvem Identifikační karty - Technika záznamu:
- Část 1: Reliéfní písmo (nahrazuje ISO/IEC 7811-1:1995 a 7811-3:1995)
- Část 2: Magnetický proužek s nízkou koercitivitou (nahrazuje ISO/IEC ISO/IEC 7811-2:1995, ISO/IEC 7811-4:1995 a ISO/IEC 7811-5:1995)
- Část 6: Magnetický proužek s vysokou koercitivitou
- Část 7: Magnetický záznam s vysokou koercitivitou a vysokou hustotou pro identifikační karty ( připravuje se)
Tato druhá část ISO/IEC 7811 stanoví požadavky na magnetický proužek s nízkou koercitivitou (včetně libovolné ochranné vrstvy) na identifikační kartě, techniku záznamu a kódované sady znaků. Rovněž uvauje lidské a strojové aspekty a stanovuje minimální požadavky. ISO/IEC 10373-2 stanoví postupy zkoušení používaných pro kontrolu karet na parametry stanovené v této části ISO/IEC 7811.
Přejímaná norma ČSN ISO/IEC 7811-2:2002 je překladem 21 stran anglického textu normy ISO/IEC 7811-2 :2001.

Označení ČSN ISO/IEC 7811-2 (369731)
Katalogové číslo 66175
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2003
Datum účinnosti 1. 2. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963661759
Norma byla zrušena k 1. 6. 2015
Tato norma nahradila ČSN EN ISO/IEC 7811-2 (369731) z října 1997
ČSN EN ISO/IEC 7811-4 (369731) z listopadu 1997
ČSN EN ISO/IEC 7811-5 (369731) z listopadu 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)