ČSN EN 61330 (383716) Zrušená norma

Blokové transformovny vn/nn

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 61330:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1330:1995 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví provozní podmínky, jmenovité hodnoty, všeobecné konstrukční požadavky a zkušební metody blokových transformoven venkovního provedení s kabelovým připojením obsluhované zevnitř nebo zvenku pro střídavý proud o vstupních jmenovitých napětích od 1 kV do 52 kV včetně s transformátorem o nejvyšším výkonu 1 600 kVA pro provozní kmitočty do 60 Hz včetně, které jsou umístěny na veřejně přístupných místech. Blokové transformovny mohou být umístěny na úrovni země nebo částečně nebo zcela pod úrovní země. Vzhledem k tomu, že neexistují všeobecně přijaté normy IEC ani ISO týkající se stárnutí nebo koroze, nejsou tyto požadavky v této normě zahrnuty. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Pracovní podmínky, kapitolu 3 - Požadavky na součásti, kapitolu 4 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 5 - Konstrukce a provedení, kapitolu 6 - Typové zkoušky, kapitolu 7 - Kusové zkoušky, kapitolu 8 - Návod pro volbu blokových transformoven pro provoz, kapitolu 9 - Informace v poptávkách, nabídkách a objednávkách, kapitolu 10 - Pokyny pro přepravu, montáž, provoz a údržbu. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, C, informativní Přílohu D, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu NA. ČSN EN 61330 (38 3716) byla vydána v listopadu 1997. Nahradila ČSN 38 3716 z 30.11.1976.

Označení ČSN EN 61330 (383716)
Katalogové číslo 22465
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963224657
Změny a opravy Z1 7.07t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN EN 62271-202 (383716)
Tato norma nahradila ČSN 38 3716 (383716) z prosince 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)