ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181)

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

ČSN EN 62271-202 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 662 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 27. 7. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Blokové transformovny jsou definovány jako typově zkoušená sestava s krytem obsahujícím obecně transformátory, rozváděče nízkého a vysokého napětí, propojovací vedení a pomocná zařízení, která slouží pro dodávku energie při nízkém napětí ze sítě vysokého napětí nebo obráceně. Tyto transformovny jsou umisťovány v místech přístupných veřejnosti a podle předepsaných provozních podmínek mají poskytovat bezpečnou ochranu osobám.
To znamená, že kromě předepsaných charakteristických hodnot, jmenovitých hodnot a příslušných zkušebních postupů byla věnována zvláštní pozornost předpisům týkajících se ochrany osob, a to jak obsluhy, tak veřejnosti. Tato ochrana je zajišťována použitím typově zkoušených součástí a vhodným návrhem a konstrukcí krytu. Správnost konstrukce a funkce blokové transformovny je ověřována pomocí typových zkoušek předepsaných v této normě, včetně zkoušek vnitřním obloukovým zkratem.

Označení ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181)
Katalogové číslo 95932
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 90 stran formátu A4
EAN kód 8590963959320
Změny a opravy Oprava 1 11.14t, Oprava 2 1.15t, Z1 3.23t
Norma je platná do 27. 7. 2025
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3 (357181)
Tato norma nahradila ČSN EN 62271-202 (383716) z července 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

ČSN EN 62271-4 (354206)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

ČSN EN 62271-103 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-104 ed. 2 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

ČSN EN 62271-112 (354212)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

ČSN EN 62271-108 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

ČSN EN 62271-3 ed. 2 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850

ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-106 (354280)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-205 (357184)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-206 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-211 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-212 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

ČSN EN 62271-204 (357193)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

foo