ČSN EN 60143-2 (358201) Zrušená norma

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie

ČSN EN 60143-2 Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 143 zahrnuje ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie s fázovým výkonem vyšším než 10 Mvar. Ochranné zařízení je definováno jako proudový obvod a pomocná zařízení, tvořící část sériového kondenzátorového zařízení, ale je umístěno mimo vlastní kondenzátorovou část. Doporučení pro kondenzátorovou část jsou uvedena v IEC 143. Zmínka o ochranných zařízeních je uvedenav 1.3 a 7.6 IEC 143.
Ochranná zařízení popisovaná v této normě zahrnují:
- omezovač přepětí;
- bezpečnostní jiskřiště;
- nelineární odpor (varistor);
- paralelní výkonový vypínač;
- odpojovač;
- omezovač proudu a tlumicí zařízení;
- vybíjecí tlumivku;
- měnič napětí (měřicí transformátor napětí);
- měnič proudu (měřicí transformátor proudu);
- signální sloupec;
- reléovou ochranu, řídicí (ovládací) zařízení a přenosové zařízení mezi nosnou konstrukcí baterie a zemí.
Základní principy týkající se použití a provozu jsou uvedeny v oddílu 3.
Příklady průběhu poruch jsou uvedeny v oddílu 3.
Příklady způsobů ochrany používajících omezovače přepětí jsou uvedeny v 2.1.
Účelem této normy je:
- stanovení jednotných pravidel provozu, zkoušek a dimenzování;
- popsání různých druhů omezovačů přepětí;
uvedení pokynů pro instalaci a provoz.

Označení ČSN EN 60143-2 (358201)
Katalogové číslo 22468
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963224688
Změny a opravy Z1 11.13t
Norma byla zrušena k 15. 1. 2016
a nahrazena ČSN EN 60143-2 ed. 2 (358201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60143-1 ed. 3 (358201)
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně

ČSN EN 60143-2 ed. 2 (358201)
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie

ČSN EN 60143-3 ed. 2 (358201)
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky

ČSN EN 60143-4 (358201)
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory