ČSN EN 1014-4 (490603) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo - Dehtový impregnační olej a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v dehtovém impregnačním oleji

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1014-4:1995. Tato norma - (ČSN) EN 1014 - je rozdělena do několika částí: 1 - Postup pro odběr vzorků dehtového impregnačního oleje, 2 - Postupy na odběr vzorků dehtového impregnačního oleje z impregnovaného dřeva pro následné analýzy, 3 - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu v dehtovém impregnačním oleji, 4 - Stanovení obsahu vodou extrahovatelných fenolů v dehtovém impregnačním oleji. Tato čtvrtá část (ČSN) EN 1014 popisuje metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) na stanovení vodou extrahovatelných fenolů v dehtovém impregnačním oleji. Z důvodů přesnosti je tato standardní metoda vhodná na stanovení vodou extrahovatelných fenolů v dehtových impregnačních olejích obsahujících více než 10 g vodou extrahovatelných fenolů/kg dehtového impregnačního oleje. Velmi stručná norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Příprava kalibračních roztoků a analytických vzorků, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Výpočet, kapitolu 9 - Vyjádření výsledků, kapitolu 10 - Shodnost, kapitolu 11 - Protokol o zkoušce a dále informativní Přílohu A a B. Podstata zkoušky a její provedení jsou popsány podrobně. ČSN EN 1014-4 (49 0603) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 1014-4 (490603)
Katalogové číslo 26284
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963262840
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN 1014-4 (490603)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1014-1 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků kreozotu

ČSN EN 1014-2 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy

ČSN EN 1014-3 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu