ČSN ISO 31-13 (011300) Zrušená norma

Veličiny a jednotky - Část 13: Fyzika pevných látek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 31-13:1992. (ČSN) ISO 31 se skládá z těchto částí: Část 0: Všeobecné zásady, Část 1: Prostor a čas, Část 2: Periodické a příbuzné jevy, Část 3: Mechanika, Část 4: Teplo, Část 5: Elektřina a magnetismus, Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření, Část 7: Akustika, Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika, Část 9: Atomová a jaderná fyzika, Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření, Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a technice, Část 12: Podobnostní čísla, Část 13: Fyzika pevných látek. Tato třináctá část normy (ČSN) ISO 31 uvádí názvy a značky veličin a jednotek ve fyzice pevných látek. Podle potřeby jsou uvedeny také převodní činitele. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy, kapitola 3 - Názvy a značky. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní). ČSN ISO 31-13 (01 1300) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN ISO 31-13 (011300)
Katalogové číslo 26157
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963261577
Změny a opravy Amd.1 4.01t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 80000-12 (011300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)