ČSN 46 3090 (463090) Zrušená norma

Doporučená terminologie pro normy na suché a sušené ovoce a definice vad

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s doporučenou terminologií UN/ECE:1992. Norma stanovuje termíny a jejich definice z oblasti posuzování jakosti suchého a sušeného ovoce. V kapitole 2 - Vady skořápky suchých plodů ve skořápce norma uvádí, že vady zhoršující vzhled jsou: skvrny, nečistoty, ulpělá zemina, ulpělé oplodí, viditelné cizí příměsi, rozbité skořápky, poškození způsobená hmyzem, plísně. Dále norma obsahuje Kapitolu 3 - Vady jedlé části a Kapitolu 4 - Ostatní vady (způsobené vnějšími vlivy) . Tři vady v kapitole 3 a 11 vad v kapitole 4 definuje. ČSN 46 3090 byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN 46 3090 (463090)
Katalogové číslo 26399
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963263991
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN 46 3090 (463090)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 90
  • ČSN 463090
  • ČSN 46 30 90 : 1997
  • ČSN 463090:1997
  • ČSN 46 3090:1997