ČSN EN 50091-2 (369065) Zrušená norma

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky EMC

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 50091-2:1995. Tato norma EMC platí pro jednotlivé jednotky UPS (tato zkratka je převzata z anglického názvu Uninterruptable power systems = zdroje nepřerušovaného napájení) a nebo systémy UPS obsahující několik vzájemně propojených UPS a příslušných ovládačů/spínačů tvořících jednoduchý výkonový systém určený k instalaci v kterémkoli místě přístupném operátorovi nebo v oddělených elektrických lokalitách připojených buď do průmyslových nebo do veřejných napájecích sítí nízkého napětí. Tato norma výrobku pro EMC musí mít přednost před všemi hledisky kmenových norem a žádné další zkoušení není třeba. Požadavky byly vybrány tak, aby zajistily dostačující úroveň elektromagnetické kompability (EMC) pro UPS ve veřejných i průmyslových lokalitách. Tento oddíl stanovuje: - Požadavky EMC. - Metody zkoušky. - Minimální úrovně funkce. Norma charakterizuje emise způsobujíci rušení v kmitočtovém pásmu od 0 Hz do 1,0 GHz. Uvádí - v této souvislosti - několik výstražných upozornění, která se nevztahují k možnému zdravotnímu riziku, ale (např.) k možným poruchám způsobených rušením. Určitý význam pro možné posouzení rizika z hlediska elektromagnetického záření mohou mít údaje o hodnotách vyzařovaných emisí. Podrobnosti pro měření těchto elektromagnetických emisí obsahuje normativní a poměrně rozsáhlá Příloha A. Rovněž Přílohy B, C, D a F se vztahují ke zkušebním metodám. Tato norma obsahuje jen tři kapitoly: kapitolu 1 - Úvod, kapitolu 2 - Emise a kapitolu 3 - Odolnost. ČSN EN 50091-2 (36 9065) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 50091-2 (369065)
Katalogové číslo 50298
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963502984
Změny a opravy Cor.1 6.98t, Z1 8.06t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN EN 62040-2 (369066)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)