ČSN EN 50083-2 (367211) Zrušená norma

Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro součásti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 50083-2:1995. EN 50083 se skládá s následujících částí: EN 50083-2 "Elektromagnetická kompatibilita pro součásti", EN 50083-3 "Aktivní širokopásmová koaxiální rozvodná zařízení", EN 50083-4 " Pasivní širokopásmová koaxiální rozvodná zařízení", EN 50083-5 "Stanice systémů" a EN 50083-6 "Optická zařízení". Tato druhá část evropské normy (ČSN) EN 50083 se vztahuje na vlastnosti vyzařování a odolnosti proti elektromagnetickému rušení aktivních a pasivních zařízení pro příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů. Dále zahrnuje přesně vymezená kmitočtová pásma, stanoví požadavky na nejvyšší přípustné vyzařování, nejnižší odolnost proti rušení a nejnižší účinnost stínění a popisuje zkušební metody pro ověřovací zkoušení.
Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly:
kapitolu 2 - Normativní odkazy
kapitolu 3 - Termíny a definice
kapitolu 4 - Metody měření
kapitolu 5 - Provozní požadavky
ČSN EN 50083-2 (36 7211) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 50083-2 (367211)
Katalogové číslo 50552
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963505527
Změny a opravy A1 1.99t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN EN 50083-2 (367211)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 50083-2-3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-3: Filtry pro zmírnění rušení z LTE (4G)

ČSN CLC/TS 50083-3-3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě - Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu

ČSN EN 50083-2 ed. 3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

ČSN EN 50083-2-4 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-4: Filtry pro zmírnění rušení pro provoz v pásmech 700 MHz a 800 MHz pro příjem DTT

ČSN EN 50083-8 ed. 2 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

ČSN EN 50083-9 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2