ČSN 46 3089 (463089) Zrušená norma

Jádra sladkých mandlí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s UN/ECE STANDARD DF-06:1991. Norma platí pro jádra sladkých mandlí odrůd (kultivarů) mandloně obecné Prunus amygdalus L., zbavená dřevnatého endokarpu. Tato norma neplatí pro mandle hořké, jádra bělená, zlomky jader a jádra zdvojená. V kapitole 2 - Znaky jakosti norma požaduje, že jádra sladkých mandlí musí být celá, zdravá, čistá, dostatečně vyvinutá, bez živého hmyzu nebo roztočů v jakémkoliv stadiu jejich vývoje, bez viditelných stop napadení hmyzem, roztoči nebo jinými škůdci, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a nebo chuti. Jádra sladkých mandlí musí být v takovém stavu, aby snesly přepravu a manipulaci a mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti. Smějí obsahovat nejvýše 6,5% vody. Norma stanovuje 3 třídy jakosti. V dalších kapitolách je normalizováno třídění podle velikosti, dovolené odchylky, způsob obchodní úpravy a označování. ČSN 46 3089 byla vydána v listopadu 1997. Nahradila ČSN 56 8195 z 12.12.1974.

Označení ČSN 46 3089 (463089)
Katalogové číslo 26398
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963263984
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN 46 3089 (463089)
Tato norma nahradila ČSN 56 8195 (568195) z prosince 1975
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 89
  • ČSN 463089
  • ČSN 46 30 89 : 1997
  • ČSN 463089:1997
  • ČSN 46 3089:1997