ČSN EN ISO 8178-2 (090868) Zrušená norma

Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 2: Měření plynných emisí a emisí částic výfukových plynů v místě instalace

ČSN EN ISO 8178-2 Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 2: Měření plynných emisí a emisí částic výfukových plynů v místě instalace
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8178-2:1996. Evropská norma EN ISO 8178-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8178-2: 1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato druhá část ČSN EN ISO 8178-2 spolu s ČSN EN ISO 8178-1:1996 specifikuje metody měření a vyhodnocení plynných emisí a emisí částic výfukových plynů u pístových spalovacích motorů (RIC motory) při ustálených podmínkách v místě instalace motoru, které jsou nezbytné k určení měřené hodnoty pro každou škodlivou složku výfukových plynů. Pro různá použití motoru platí různé kombinace zatížení motoru a otáček (viz /ČSN/ EN ISO 8178-4:1996). Tato část (ČSN) EN ISO 8178-2 je používána především tehdy, když jsou spalovací motory použity k pohonu lodí a lodních zařízení, u agregátů pro výrobu elektrické energie, v diesel elektrických trakcích na železnicích nebo podobnému účelu kdy musí být provedeno měření v místě instalace motoru nebo, pokud to není možné, je nutno provést měření v podmínkách zkušebního stanoviště nebo je nutno provést měření na zkušebním stanovišti. Tato část (ČSN) EN ISO 8178 obsahuje dále kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Symboly a zkratky, kapitolu 5 - Podmínky zkoušky, kapitolu 6 - Zkušební paliva, kapitolu 7 - Měřicí zařízení a měřené parametry, kapitolu 8 - Kalibrace přístrojů pro analýzu, kapitolu 9 - Kalibrace systému pro měření částic, kapitolu 10 - Provozní podmínky, kapitolu 11 - Průběh zkoušky, kapitolu 12 - Vyhodnocení údajů plynných emisí a emisí částic, kapitolu 13 - Výpočet plynných emisí, kapitolu 14 - Výpočet emisí částic, kapitolu 15 - Zjišťování koncentrace plynných emisí, kapitolu 16 - Zjišťování koncentrace částic. Dále má norma informativní přílohu A. Podle normy lze měřit CO, CO2, O2 NOx a uhlovodíky, jako hlavní složky výfukových plynů a dále čpavek, methan, formaldehyd a methanol. ČSN EN ISO 8178-2 (09 0868) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN ISO 8178-2 (090868)
Katalogové číslo 50592
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963505923
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)