ČSN 75 2410 (752410) Zrušená norma

Malé vodní nádrže

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a provoz vodních nádrží se sypanými hrázemi, u kterých jsou splněny současně tyto podmínky: a) objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 mil.m3, b) největší hloubka nádrže nepřesahuje 9 m. Norma neplatí pro nádrže, u kterých je potenciální riziko ohrožení lidských životů při havárii nádrže. Norma neplatí pro nádrže přečerpávacích vodních elektráren, pro odkaliště a pro nádrže s přítokem a odtokem propustným horninovým prostředím dna a svahů nádrže (např. štěrkoviště). Norma se doporučuje i pro rekonstrukce historických rybníků, jejichž parametry překračují podmínky a) a b). Pro nádrže s celkovým objemem menším než 5 tisíc m3 se doporučuje normu použít přiměřeně podle místních podmínek. V 16 kapitolách jsou podrobně normalizovány nejen požadavky na stavbu těchto nádrží, ale i na funkční zařízení, přívodní a odpadní zařízení, na úpravy nádrží a jejich okolí, přístupy, komunikace, na rekonstrukce nádrží jejich odbahňování a pod. Z hlediska ochrany zdraví má význam také závěrečná kapitola 16: Provozní vybavení a provoz. Za pozornost stojí i informativní přílohy: A - charakteristika malých vodních nádrží, B - orientační hodnoty výparu z volné hladiny a C - přehled revitalizačních opatření. ČSN 75 2410 byla vydána v listopadu 1997. Nahradila ČSN 73 6824 z 23.6.1978.

Označení ČSN 75 2410 (752410)
Katalogové číslo 26084
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963260846
Změny a opravy Z1 6.03t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
a nahrazena ČSN 75 2410 (752410)
Tato norma nahradila ČSN 73 6824 (736824) z dubna 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 24 10
  • ČSN 752410
  • ČSN 75 24 10 : 1997
  • ČSN 752410:1997
  • ČSN 75 2410:1997