ČSN EN ISO 8178-4 (090868) Zrušená norma

Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 4: Zkušební cykly pro různá použití motoru

ČSN EN ISO 8178-4 Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 4: Zkušební cykly pro různá použití motoru
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8178-4:1996. Evropská norma EN ISO 8178-4:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8178-4: 1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato čtvrtá část ČSN EN ISO 8178 specifikuje zkušební cykly pro měření a vyhodnocení plynných emisí a emisí částic výfukových plynů u pístových spalovacích motorů (RIC) při zjišťování výkonu na dynamometru. Při určitém omezení může být tato část (ČSN) EN ISO 8178 použita pro měření v místě instalace motoru. Zkoušky jsou prováděny při ustáleném provozu použitím zkušebních cyklů, které jsou representativní uvedenému používání. Tato část (ČSN) EN ISO 8178 platí pro spalovací motory pro mobilní, přenosné i stacionární použití, kromě motorů, které jsou především konstruovány pro použití u silničních motorových vozidel. Tato čtvrtá část (ČSN) EN ISO 8178 obsahuje dále kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Symboly a zkratky, kapitolu 5 - Točivý moment, kapitolu 6 - Střední otáčky, kapitolu 7 - Informace k provedení zkoušky, kapitolu 8 - Režimy a váhový součinitel pro zkušební cykly. Dále má norma informativní přílohy A, B a C. ČSN EN ISO 8178-4 (09 0868) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN ISO 8178-4 (090868)
Katalogové číslo 50591
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963505916
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)