ČSN EN 842 (833592) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 842:1996. Evropská norma EN 842:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje kritéria pro vnímání vizuálních signálů nebezpečí v oblasti, kde je člověk schopen rozpoznat tyto signály i na ně reagovat. Stanovuje bezpečnostní a ergonomické požadavky a příslušná fyzikální měření a subjektivní zrakovou kontrolu. Poskytuje také pomoc při navrhování signálů, aby byly zřetelně vnímány a rozlišovány tak, jak to požaduje část 5.3 (ČSN) EN 292-2: 1991. Tato Evropská norma neplatí pro informace o nebezpečí: které jsou podávány buď v písemné nebo obrazové podobě, nebo které jsou přenášeny prostřednictvím terminálů. Tato Evropská norma není využitelná pro případy speciálních regulací jako například ochrana před obecným ohrožením a veřejná doprava. Norma dále uvádí tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Bezpečnostní a ergonomické požadavky, kapitolu 5 - Fyzikální měření, kapitolu 6 - Subjektivní zraková kontrola, informativní Přílohu A - Bibliografie a informativní Přílohu ZA - Ustanovení této evropské normy vyjadřují podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU. Jde tedy o harmonizovanou normu, a jedná se o Směrnice 89/392/EHS, Směrnice 91/368/EHS a konečně 93/44/EHS, které se všechny týkají strojních zařízení. Výslovně se ovšem upozorňuje, že pro výrobky, které jsou předmětem této normy, mohou platit i požadavky dalších směrnic EU. ČSN EN 842 (83 3592) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 842 (833592)
Katalogové číslo 26310
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963263106
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 842 +A1 (833592)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)