ČSN EN 774 (470614) Zrušená norma

Zahradní stroje - Přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem - Bezpečnost

ČSN EN 774 Zahradní stroje - Přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem - Bezpečnost
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 774:1996. Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci přenosných nůžek na živé ploty s vlastním pohonem obsluhovaných jednou obsluhou, které jsou určeny ke stříhání živých plotů a keřů s použitím jednoho nebo většího počtu podélných protiběžných nožů. Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, které vznikají při používání těchto strojů a též stanoví ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce. Norma neplatí pro nůžky na živé ploty s rotujícími noži nebo pro nůžky na živé ploty s přívěsným pohonem nebo jiným vnějším zdrojem energie. Bezpečnost proti úrazu elektrickým proudem při práci s elektrickými nůžkami na živé ploty připojitelnými k síti je řešena EN 50144-1 a prEN 50144-2-15 (obě do 1.2.1998 v ČR nezavedeny). Bezpečnost u baterií a bezpečnost proti úrazu elektrickým proudem při práci s elektrickými nůžkami na živé ploty s bateriovým pohonem není touto normou řešena. Seznam závazných rizik, na která se vztahuje tato norma je uveden v příloze A. V příloze A jsou uvedena také rizika, která nebyla dosud vzata v úvahu. Poznámka recenzenta: V některých případech nejde o rizika, ale o nebezpečí, tedy vlastnost stroje. Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této normě normě vzata v úvahu. Tato norma platí pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy. Norma dále obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření (nejrozsáhlejší část normy), kapitolu 5 - Informace k používání, normativní Přílohu A s tabulkami "rizik" a informativní Přílohu B s vhodnými značkami pro práci se strojem. ČSN EN 774 (47 0614) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 774 (470614)
Katalogové číslo 26349
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963263496
Změny a opravy A1 4.98t, A2 9.98t, A3 4.02t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 10517 (470614)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)