ČSN IEC 1321-1 (345643) Zrušená norma

Technika zkoušek velmi rychlými impulzy vysokého napětí - Část 1: Měřicí systémy pro přepětí s velmi rychlým čelem vznikající ve stanicích izolovaných plynem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 1321-1:1994. Tato technická zpráva platí pro přístroje a úplné měřicí systémy užívané pro měření přepětí s velmi rychlým čelem vznikající při spínání nebo průrazech v zapouzdřených stanicích izolovaných plynem (GIS) a zejména pro tato přepětí s velmi rychlým čelem: a) vnitřní přepětí s velmi rychlým čelem; b) přechodová napětí na zapouzdření (TEV); c) vnější přepětí s velmi rychlým čelem. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Doporučení pro měření vnitřních přepětí s velmi rychlým čelem, kapitolu 5 - Doporučení pro měření přechodových napětí na zapouzdření Plán zabezpečení jakosti, kapitolu 6 - Doporučení pro měření vnějších přepětí s velmi rychlým čelem. Kromě toho obsahuje informativní přílohy A a B. ČSN IEC 1321-1 (35 5643) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN IEC 1321-1 (345643)
Katalogové číslo 22466
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963224664
Norma byla zrušena k 1. 8. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)