Poptávka zrušené normy

ČSN IEC 1321-1 (345643) z listopadu 1997, zrušena k 1. 8. 2007