Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN ISO 3675 Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

4 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN ISO 3675 (656011) Aktuální vydání

Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje metodu laboratorního stanovení hustoty ropy, ropných výrobků a homogenních směsí ropných a neropných výrobků za běžných podmínek kapalných a s tlakem par podle Reida (RVP)*) 100 kPa nebo nižším, při 15 °C s použitím skleněného hustoměru. Tato mezinárodní norma je vhodná pro stanovení hustoty pohyblivých průhledných kapalin. Může být také použita pro viskózní kapaliny provedením stanovení při teplotách nad teplotou okolí za použití vhodné kapalinové lázně pro regulaci teploty. Také může být použita pro neprůhledné kapaliny se čtením stupnice hustoměru v místě, kde se vrchol menisku dotýká stonku hustoměru, a použitím korekce z tabulky 1 (viz 11.2). Protože jsou hustoměry kalibrovány pro správné čtení při určité teplotě, čtení stupnice provedená při jiných teplotách jsou pouze čtení hustoměru a nejsou hodnotami hustoty při těchto jiných teplotách.
POZNÁMKY
1. Přesnost hustoty stanovená postupy uvedenými v této mezinárodní normě pro těkavé a/nebo parafinické ropy obsahující volnou a/nebo rozptýlenou vodu a sedimenty může být menší než přesnost odvozená z údajů o shodnosti uváděných v kapitole 13. To je způsobeno možným úbytkem lehkých složek během promíchávání analytického vzorku. Nicméně promíchání analytického vzorku je nezbytné, aby se zajistilo, že zkušební vzorek přenesený do válce hustoměru je co nejreprezantivnější z velké zásoby analytického vzorku. Techniky jsou uvedeny v kapitole 7, která je navržena tak, aby se takové úbytky lehkých složek minimalizovaly.
2. Hodnoty hustoty při 15 °C mohou být převedeny použitím normalizovaných tabulek měr na ekvivalentní hodnoty hustoty podle API nebo relativní hustoty, tak aby měření mohla být prováděna v jednotkách, kterým se dává místně přednost.

Označení ČSN EN ISO 3675 (656011)
Katalogové číslo 55065
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963550657
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3675 (656011) z listopadu 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)