ČSN 28 0101 (280101) Zrušená norma

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

ČSN 28 0101 Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví rozsah, způsob a podmínky provedení technickobezpečnostní zkloušky (TBZ) drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách. Vztahuje se na všechna hnací vozidla, speciální hnací vozidla a na řídicí vozy. Dále se vztahuje na tažená vozidla s nejvyšší provozní rychlostí nad 160 km.h-1. Podle čl.3.1: Technickobezpečnostní zkouška: Je zkouška stanovená právním předpisem (§ 59 odst. 1 vyhl. č. 173/1995 Sb.) pro schválení technické způsobilosti hnacího vozidla, řídicího vozu, speciálního hnacího vozidla nebo taženého vozidla s nejvyšší rychlostí nad 160 km.h-1; provádí se u vozidel nových a u vozidel na kterých došlo ke změně, jejíž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného typu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Technickobezpečnostní zkouška hnacího vozidla, speciálního hnacího vozidla nebo řídícího vozu a kapitolu 5 - Technickobezpečnostní zkouška taženého vozidla s nejvyšší provozní rychlostí nad 160 km/h. Norma dále uvádí normativní Přílohy A, B a C. ČSN 28 0101 byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN 28 0101 (280101)
Katalogové číslo 26642
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963266428
Norma byla zrušena k 1. 3. 2021
a nahrazena ČSN 28 0101 (280101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 28 01 01
  • ČSN 280101
  • ČSN 28 01 01 : 1997
  • ČSN 280101:1997
  • ČSN 28 0101:1997